22C

Nơi lưu trữ các bài giảng Chúa Nhật năm C  

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C

Khuyến khích sống khiêm hạ (Lm Hồ Bạc Xái)

Chỗ cuối (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Khiêm nhường (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Khiêm nhường (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Khiêm nhường (Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh)

Khiêm nhượng (Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang)

Khiêm nhường (Lm Vũđình Tường)

Hãy sống khiêm tốn trung thực (Lm. Jude Siciliano op)

Những thực khách đích thực… (Lm Phạm Ngọc Ngôn csjb)

Sao cứ chọn chỗ tốt mà ngồi (Trần Ngọc Mười Hai)

Bữa tiệc đôi ta một tấm tình (Lm Phan Đỗ Thục Linh)

Khiêm nhường, hiếu khách và luật lệ (Lm Đào Quang Chính)

Dự tiệc và đãi tiệc (Lm Giuse Nguyễn Hữu An)

Charlie Brown đích thật (Lm Mark Link sj)

Lạy Chúa, con có là gì (Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Chúa Nhật 22 thường niên C (John Nguyễn)

Chúa Nhật 22 thường niên C (Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)

Chúa Nhật 22 thường niên C (Lm Augustine S.J)

Khiêm nhường để phục vụ và phục vụ vô vị lợi
(Nguyễn Văn Chúa Nhật dcct)

Chọn chỗ rốt hèn (Lm Ignatiô Trần Ngà)

Chúa Nhật 22 thường niên C (Lm Giuse Maria Nhân Tài csjb)

Ba tự (Lm Ansgar Phạm Tĩnh)

Vào ngồi chỗ cuối (Cao Huy Hoàng)

Phải khiêm tốn trong điều anh làm
(Lm Capuchin Raniero Cantalamessa)

Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống (Lm Lã Mộng Thường)