31C

Nơi lưu trữ bài giảng lễ Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

Chúa Nhật 31 C

CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM C

Hỏi một câu thôi (Lm Nguyễn Khoa Toàn)

Chúa Giêsu đến để cứu (Lm Augustine S.J)

Thiên Chúa Từ Bi và Nhân Hậu (Lm Louis Thanh Minh)

Mầu Nhiệm Cánh Chung: Ơn Cứu Độ
(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)


Ơn cứu độ (Lm Vũ Minh Nghiễm CSsR)

Giakêu mừng rước Đức Giêsu (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa (Khiết Tâm)

Chúa nhật 31C quanh năm (John Nguyễn)

Gặp gỡ Đức Kitô (Lm Bùi Quang Tuấn CSsR)