30C

Nơi lưu trữ bài giảng lễ Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM C

Lời cầu nguyện của người khiêm tốn được chấp nhận
(Lm Trần Bình Trọng)


Điều quý giá nhất đối với Thiên Chúa
(Lm Giuse Trương Đình Hiền)


Hãy là người biệt phái trong cuộc sống và là người thu thuế trong Đền Thờ (Lm Raniero Cantalamessa OFM Cap)

Nâng mình lên sẽ bị hạ xuống (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Công chính và tội lỗi (Pm Cao Huy Hoàng)

Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên (Lm Lã Mộng Thường)

Khiêm tốn trong cầu nguyện (Cát Sa Mạc)

Sự công chính theo cách đánh giá của Đức Giêsu
(Joan Nguyễn Chính Kết)


Tự trọng (Lm Đỗ Văn Lực op)

Con mắt (Lm Vũ-đình Tường)

Xin thương xót con (Gm Ngô Quang Kiệt)

Tiếng nói của người nghèo (Gêrônimô Nguyễn Văn Nội)

Lời cầu nguyện thiết thực (Lm Phan Kế Sự)

Tự hào (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Xin Thương Xót Con (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Chấp nhận sự thật về chính mình (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Chúa đón nhận lời cầu nguyện khiêm nhường của người nghèo khổ (Lm Carolô Hồ Bạc Xái)

Món quà Thiên Chúa quý nhất (Lm Mark Link sj)

Sống Khiêm Tốn: Một Việc Không Dễ !
(Lm Ansgar Phạm Tĩnh)


Đâu là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất ?
(Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb)


Giải mã: Chúa Nhật 30 thường niên (Lm Đỗ Văn Thiêm)

Cúi mình xuống (Lm Giuse Nguyễn Hữu An)

Xin Chúa sửa đổi con (Lm Jude Siciliano OP)

Người khiêm tốn cầu nguyện (Pt Jb Nguyễn Văn Định)

Người khiêm nhường cầu nguyện
(Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi dcct)


Tự công chính hóa chính mình, một thái độ sai lầm
(Lm Giuse Nguyễn Hữu Thy)


Đâu là giới răn quan trọng nhất (Lm Nguyễn Hữu Thy)

Chúa Nhật 30 Thường Niên (Lm Augustine SJ)

Quì gối xuống (Lm Vũ Minh Nghiễm CSsR)

Đấm ngực cầu nguyện (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Món vật cao quý nhất trước mặt Chúa (Khiết Tâm)

Người thu thuế ra về được khỏi tội
(Br John B. Đức Hiền, CMC)


Lòng khiêm nhượng chân thành
(Sr Magdalena Oanh, MTGQN)


Cầu nguyện : chiếc cầu hiệp thông
(Lm Bùi Quang Tuấn CSsR)


Xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)

Chúa Nhật 30 Thường Niên (John Nguyễn)