26C

Nơi lưu trữ bài giảng lễ Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM C

Chúa nhật 26 thường niên C
(Cielito Almazan Ofm, Phan Du Sinh chuyển ý)


Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc
(Lm Capuchin Raniero Cantalamessa)


Dùng của cải mà không quên giúp đỡ người đói khổ
(Lm Trần Bình Trọng)


Hình ảnh từ thế giới bên kia – Sứ điệp cho thế giới hiện tại
(Lm Nguyễn Hữu Thy)


Hai khuôn mặt trái ngược nhau (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Có một vực thẳm (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Vẫn còn đó Lagiarô (Nguyễn Sông Núi)

Bắt đầu từ đâu (Lm Giuse Nguyễn Hữu An)

Khoảng cách (Lm Giuse Nguyễn Hữu An)

Hình thành đời sống mai hậu (Lm Giuse Phạm Thanh Liêm sj)

Chọn lựa hình thành chính mình (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Đường vào Nước Trời (Lm Nguyễn Hưng Lợi CSsR)

Người giàu và người nghèo (Lm Carolô Hồ Bạc Xái)

Ông Schweitzer và người nghèo (Lm Mark Link sj)

Thắp một ngọn đèn (Lm Vũ Minh Nghiễm CSsR)

San bằng cách biệt (Lm Jude Siciliano op)

Khi Làm việc bố thí, chớ nên ... (Lm Ansgar Phạm Tĩnh)

Sống yêu thương (Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh)

Xóm ma (Lm Nguyễn Trung Tây svd)

Chuyện tử tế (Lm Nguyễn Trung Tây svd)

Vay mượn (Lm Vũđình Tường)

Một câu chuyện mang hai sứ điệp (Lm Nguyễn Ngọc Long)

Gần mà xa (Thanh Thanh)

Người ấy soi gương rồi đi (Phêrô Vũ Văn Quý)

Linh hồn mỏng mảnh đòi trả lại yêu thương
(Lm Phan Đỗ Thục Linh)


Giầu có mang lại yên ổn giả tạo (Lm Phan Kế Sự)

Tội hờ hững với đồng loại (Lm Phạm Ngọc Ngôn)

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền (Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)

Sống để chết - chết để sống (Pt Nguyễn Văn Định)

Lòng nhân đạo (Lm Bùi Mạnh Tín, CMC)

Phú hộ và Ladarô (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Bác ái cụ thể (Lm. Louis Thanh Minh)

Hạnh phúc vĩnh cữu (Lm Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa)

Không thể mến Thiên Chúa nếu không yêu đồng loại
(Lm Augustine sj)


Niềm hy vọng của nhân loại (Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR)

Họ đã có Mô-sê và các tiên tri (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)

Chúa Nhật 26 quanh năm C (John Nguyễn)

Người giàu kẻ nghèo (Nguyễn Văn Chúa Nhật)