24C

Nơi lưu trữ bài giảng lễ Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C

Sự tha thứ của Kitô giáo (Pt Giuse Trần Văn Nhật)

Anh còn nợ em ... (Lm Đỗ Lực)

Chữ nhẫn (Thanh Thanh)

Mừng Vui (Lm Vũđình Tường)

Đâu là lối về (Lã Mộng Thường)

Trên trời sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối (Lm Giuse Maria Nhân Tài csjb)

Tương quan cha con không kém quan trọng hơn tương quan nam nữ (Lm Cantalamessa)

Thiên Chúa của lòng thương xót (Cao Huy Hoàng)

Phục hồi phẩm chất cao đẹp (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Chúa Nhật 24 Thường Niên (Cielito Almazan ofm)

Chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ
(Lm Phạm Ngọc Ngôn csjb)

Lời tỏ tình bằng dụ ngôn (Phêrô Vũ Văn Quý)

Chữ tình (Thanh Thanh)

Hãy trở về nhà mình (Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng)

Thiên đường đó từ đây ta đánh mất (Lm Phan Đỗ Thục Linh)

Chúa tiếp đón người tội lỗi (Phó tế Nguyễn Văn Định)

Người con đi hoang trở về (Lm Nguyễn Vinh Gioang)

Màu tím buồn với người con thứ (Lm Nguyễn Hữu An)

Thiên Chúa giàu lòng thương xót (Lm Nguyễn Hữu An)

Không có dấu chấm hết (Lm Phêrô Trần Thanh Sơn)

Tình yêu tuyệt vời (Lm Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Tạo vật được yêu thương (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Người cha (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Hãy quay trở về với Chúa và anh em
(Nguyễn Văn Chúa Nhật)

Chúa Nhật 24 Thường Niên (Lm Hồ Bạc Xái)

Chúa Nhật 24 Thường Niên (John Nguyễn)

Tôi đã tìm thấy con chiên lạc (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)

Niềm vui khi tìm gặp lại (Lm Nguyễn Ngọc Long)

Niềm nở tiếp đón người tội lỗi (Lm Vũ Khắc Nghiêm)

Lạc lối (Lm Bùi Quang Tuấn CSsR)