tudaovn

Nơi lưu trữ bài giảng lễ đặc biệt

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tỉnh thức trước cơn bách đạo (Pm. Cao Huy Hoàng)

Đức Giêsu tiên báo những cuộc bách hại
(Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)

Thánh Tử Ðạo Việt Nam (Lm Augustine sj)

Không đi theo đạo yêu thương của Chúa Giê-su là bỏ đạo (Lm Inhaxiô Trần Ngà)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (Lm Augustine sj)

Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (Lm Augustine sj)

Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (R. Veritas)

Chết là hạnh phúc (Lm Nguyễn Hưng Lợi dcct)

Ðể Làm Chứng Cho Vua Quan (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Không Thuộc Về Thế Gian (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Anh Em Làm Chứng Cho Thầy (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam (Lm Phạm Thanh Liêm sj)

Tử đạo là chết vì Đức Kitô (Lm Nguyễn Hữu An)

Các thánh tử đạo Việt Nam (Augustine sj)