linhhon

Nơi lưu trữ bài giảng các lễ đặc biệt

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

Lễ Các Linh Hồn 2.11

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN 2.11

Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn
(Pm Cao Huy Hoàng)

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
(Lm Giuse Maria Nhân Tài csjb)

Hoa quả việc làm phúc ngày 2-11 cầu cho người quá cố
(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt)

Nầm mồ, nơi chốn niềm hy vọng(Lm Nguyễn Ngọc Long)

Nhớ đến người chết(Gm Giuse Ngô Quang Kiệt)