cacthanh

Nơi lưu trữ bài giảng lễ đặc biệt

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

Lễ Các Thánh

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 1.11

Dòng dõi thần linh (Gm Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ Các Thánh (Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)

Lễ Các Thánh (Joan Nguyễn Chính Kết)

Cuối cùng, chỉ có một điều duy nhất mới đáng kể là trở nên một Vị Thánh (Lm Nguyễn Hữu Thy)

Nước Trời là của họ (Lm Nguyễn Cao Siêu sj)

Phong thánh (Lm Nguyễn Hồng Giáo ofm)

Làm Thánh Trong Bậc Sống của Mình
(Lm Nguyễn Hồng Giáo ofm)

Ai là thánh ? (Lm Nguyễn Hồng Giáo ofm)

Chiến đấu và chiến thắng (Pm Cao Huy Hoàng)

Lễ các thánh nam nữ (Lm Nhân Tài)

Phúc Thật Tám Mối (Sr Thanh Nga, LHC)

Ðiều có giá trị trước mặt Thiên Chúa : Không phải việc làm, nhưng là ơn thánh! (Lm Nguyễn Hữu Thy)