SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Vill Mona Sahlin avskaffa friskolorna?

"Lär av vår framgång, upprepa inte våra misstag." Den uppmaningen riktar Mona Sahlin till de engelska väljarna i en debattartikel i the Guardian och varnar för vårt svenska friskolesystem. Hon avslöjar också att hon planerar att vrida klockan tillbaka för att åtgärda de allvarliga problem som hon anser att valfriheten och friskolorna ställt till med. Eller som hon uttrycker det:"that we are proposing to put an end to in Sweden." Det är intressanta nyheter.

På hemmaplan låter det annorlunda. Här säger hon att friskolorna kommit för att stanna. Det är bra att bockfoten sticker fram under kjolarna nu, men fegt att hon inte talar om det för de svenska väljarna utan bara de engelska. Exakt vilkaallvarliga problem uppstår när människor får välja skola själv? Vad är det för hemliga åtgärder hon planerar för att klämma åt friskolorna? Och vet miljöpartiet om det?

En kvarts miljon barn och ungdomar går idag i fristående förskolor och skolor och tiotusentals anställda arbetar där. För mig är de är en väsentlig och självklar del av den svenska välfärden och de är säkert intresserade av vad det är för nedskärningar som Sahlin planerar. Vanlig hederlighet fordrar dessutom att de rödgröna levererar en gemensam linje om valfriheten och friskolorna före valet.

Vår politik grundar sig i en övertygelse om att det är bra med mångfald, att välfärden blir rikare om det finns olika alternativ att välja mellan. Föräldrar har rätt att välja den skola de tror passar bäst för sina barn, kommunal eller fristående spelar ingen roll. Duktiga lärare och rektorer ska ha möjlighet att förverkliga idéer om en bättre skola, även utanför den kommunala världen. Det kan vara en viktig drivkraft för utveckling. Valfriheten är i grunden bra och erfarenheterna är i allt väsentligt goda. Nu kan alla välja skola, inte bara de rika.


Tidigare har miljöpartiet stött oss borgerliga för att skapa valfrihet som är tillgänglig för alla. Tillsammans har vi stoppat socialdemokraternas och vänsterpartiets försök att svälta ut friskolorna genom att sänka skolpengen och ge kommunerna veto mot nya alternativ.

Mona Sahlins artikel i the Guardian ger anledning att fundera över miljöpartiets inställning. Har de i tysthet sålt ut valfriheten och eleverna för höjd bensinskatt och stoppade vägar? Eller finns det villkor i det rödgröna samarbetet som Mona Sahlin inte talat om för dem än?

Tyvärr kan man se tecken på vänstersväng hos miljöpartiet. Nyligen presenterade de tre vänsterpartierna varsitt motförslag till vår nya skollag. Ett av de få förslagen de enats om är att alla skolor ska ha en blandad sammansättning av elever socialt och kulturellt. Lyckas inte skolan med detta tvingas den ta fram en handlingsplan som statliga Skolinspektionen ska godkänna. Det får långtgående konsekvenser. I en handvändning kan valfriheten försvinna. Skolorna får ett ansvar för vilka elever som söker sig till dem och måste välja bort elever som man redan har för många av. Kanske blir det invandrade Rinkebybarn som sorteras bort. Eller duktiga tjejer. I klartext innebär det att det inte längre blir eleverna som väljer skola, utan skolorna som väljer ut elever. Det är en avsevärd skillnad.

I Stockholm, Göteborg och Malmö försöker miljöpartiet, socialdemokraterna och vänstern stoppa nya friskolor. Göteborg har dömts i domstol flera gånger för att den skolpeng som de rödgröna konstruerat inte är rättvis och likvärdig, trots att det är helt avgörande för att valfriheten ska fungera.

Vad är det Mona Sahlin hemlighåller för de svenska väljarna? De rödgröna måste ge gemensamma besked. Hur mycket ska skolpengen sänkas? Vilka ska inte längre få välja skola? Och vilka friskolor ska tvingas bort?

http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/08/varfor-inte-tala-med-de-svenska-valjarna-mona

Comments