SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Varför fungerar hemundervisning – ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv

IMG0600

Kanadas främste expert på barns och ungas utveckling 
förklarar fenomenet hemundervisning
:

Varför fungerar hemundervisning 
– 
ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv

Hemundervisning är en erkänd och laglig undervisningsform i stora delar av västvärlden. Enligt FN är det också att uppfatta som en mänsklig rättighet. Men Sverige ligger efter med en restriktiv hållning och endast ca 100 hemundervisade barn. Forskningen visar dock tydligt att hemundervisning står sig väl jämfört med skola både akademiskt som socialt. Trots detta diskuteras den 21 juni i riksdagen en lag som i praktiken helt förbjuder hemundervisning.

Men hur kan det vara möjligt, frågar sig många, att föräldrar lyckas lika bra eller bättre med att undervisa sina barn som utbildade lärare i skolan?

Den internationellt erkände kanadensiske psykologen Dr. Gordon Neufeld har stor erfarenhet av hemundervisning. Han förklarar varför hemundervisning fungerar utifrån etablerad utvecklingspsykologi, modern neurobiologi och sin 35-åriga kliniska erfarenhet.

Hemundervisningens framgångar beror i huvudsak på att den goda hemmiljön är mer gynnsam för lärande och social utveckling. Social utveckling beror inte av social samvaro, utan är en mognadsprocess som sker i emotionell trygghet. Dr. Neufeld förklarar de pedagogiska processer som leder till lärande och social utveckling, vilket gör sammanhangen tydliga och lätta att förstå.

Dr. Neufelds budskap innebär en omprövning av synen både på hemundervisning och skola. Budskapet är inte politiskt, men får politiska konsekvenser.

Datum: 18 juni 2010, kl. 7.45-ca 9.45. (7.45-8.15 kaffe och smörgås)
Plats: ABF-huset, Hedén-salen, 4 vån, Sveavägen 41, Stockholm. Karta.
Dr. Neufeld föreläser på engelska. Begränsat antal platser, anmäl dig här.

http://www.mireja.se/evenemang.html


Comments