SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Varför forbjuda hemundervisning?

 
 
15 juni offentliggjorde utbildningsdepartementet ett förslag till ny skollag.
Regeringen vill nu i praktiken stoppa föräldrar och barn, som själva vill ta hand om barnens skolutbildning, så kallad hemundervisning.
Vetenskapliga studier utomlands visar mycket goda resultat både socialt och kunskapsmässigt. Ändå går man in och vill stoppa, och skulle därmed förstöra livssituationen för ett 100-tal barn i Sverige.
Men det handlar inte bara om de 100 hemskolebarnen, utan är ett budskap till oss alla föräldrar att vi inte är betrodda att bedöma vad som är bra för våra barn. Detta är oerhört allvarligt, för barn behöver känna trygghet i att samhället litar på deras föräldrar.
Samhället behöver få en ny förståelse för föräldraskapets betydelse. Barn och föräldrar behöver få mer tid tillsammans. I dag är det så mycket annat, som inte fanns för några decennier sedan, som tar tid från våra relationer.

Många barn behöver
träffa sina föräldrar mer, för sin identitets och förankrings skull - att tillhöra någon. Då är hemundervisningen en suverän situation. Då reser många genast ragg, och säger: "Usch! Föräldrar som indoktrinerar sina barn."
Det är svårt att förstå hur samhället har kunnat få en så negativ syn på föräldrar. Att föräldrar skulle vara så opålitliga, så samhället frenetiskt måste skydda barn från föräldrar. Vi vet väl alla att de allra flesta föräldrar gör allt för sina barn och mycket väl känner sina barns behov.
Det är oerhört viktigt att man som förälder upplever sig respekterad av samhället att kunna ta ansvar för sitt barn, och att man blir respekterad i sin bedömningsförmåga, för att kunna känna sig trygg i sin föräldraroll.
Annars blir konsekvensen att man fungerar sämre i förhållande till sitt barn, och kanske till och med tror på samhällets åsikt, och drar sig undan från barnet. Detta i sin tur förmedlar osäkerhet till barnet, och inverkar negativt på barnets självkänsla.

Vad samhället gör just nu
genom att ha en så negativ syn på föräldrar är att bryta ner barns självkänsla. Alltså i sin iver att skydda barn från föräldrar, så bryter man i stället ner barnen. Detta är ett allvarligt budskap till lagstiftare, domstolar, myndighetsutövare, politiker, rektorer.
Nu går alltså regeringen ännu längre på denna föräldrafientliga väg och vill stänga denna möjlighet, att ta time-out från en pressad skolsituation. Vi menar att Sverige går åt fel håll. Svenska regeringen vill nu ännu mer tvinga barn in i skolsystemet. Om du vill hjälpa till att protestera, skriv gärna på namnlistan på www.rohus.nu/?Namninsamling.

CAROLINE OLSSON
Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (Rohus)
 
 

Comments