SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Ulricehamn säger nej till skola hemma

ULRICEHAMN2010-02-05 | Uppdaterad 2010-02-05

Familjen vill undervisa sina fyra barn hemma. Men Ulricehamns kommun säger nej.

FAKTA

Hemundervisning

Det finns ingen officiell statistik över antal barn som får hemundervisning, men de uppskattas till 100–500.
Tillstånd för att bedriva hemundervisning söks av föräldrarna i hemkommunen. Med ansökan ska underlag som visar att hemundervisningen är ett fullgott alternativ.
Tillståndet villkorar att kommunen under giltighetstiden på ett år får insyn, annars kan tillståndet återkallas.
Det finns inga regler eller rutiner för hur kommunens tillsyn ska gå till.
Enligt skollagen ska undervisning bedrivas sakligt och allsidigt.
Källa: Skolverket

– De har inget lagligt stöd, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Dahlén (M).

En familj med fyra barn har flyttat från ett europeiskt land till en ort i Ulricehamns kommun. I sitt forna hemland har de under sju års tid själva undervisat sina barn. De är anslutna till organisationen The European Academy for Christian Homeschooling (Teach) vars metoder de tillämpar i undervisningen.
Men när de ansökte om att få tillstånd i Ulricehamns kommun, blev det kalla handen.
Barn- och utbildningsnämnden (Bun) säger nej.
– Den nya skollagen innebär att det är ytterst svårt att få hemundervisning utan särskilda skäl. Det var nämnden enig om, säger ordföranden Anders Dahlén (M).

Skollagen säger att om ett skolpliktigt barn ska undervisas på annat sätt än den traditionella grundskolan, måste undervisningen vara ett fullgott alternativ till skolan. Anders Dahlén tror att det skulle vara svårt för kommunen, som är huvudman för undervisning, att granska att det kravet uppfylls.
– Det är svårt att få full insyn och utvärdering av elevernas kunskaper sker inte som i skolan med nationella prov.

Han tror att undervisning hemma är för isolerande för barn.
– En av skolans uppgifter är att förbereda elever på det samhälle de ska möta, det är bland annat därför som regeringen har skärpt skollagen.

Pappan i familjen är besviken över kommunens inställning när han informeras om Buns beslut via BT.
– De har inte ens pratat med oss, säger han om tjänstemännens utredning.

Han berättar att han och hustrun har gått kurser i pedagogik. Under åren de bodde utomlands, granskades barnens utveckling tre år i rad. Efter det ansåg inte myndigheten att skäl förelåg för granskning, hävdar han.

Mannen hänvisar till EU-konventionens stadgar att staten ska "respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse".

Familjen har till den 15 februari på sig att överklaga beslutet.Comments