SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Tvingad till hemundervisning!

Mamma anmäler mobbning på Uddevallaskola

En skola i Uddevalla har anmälts till Skolinspektionen för att inte ha gjort något åt att en elev i flera år blivit mobbad av både andra elever och av personal. En lärare ska också ha dragit eleven hårt i armen.

Relaterat

Skolinspektionen har nu skrivit till Uddevalla kommun och begärt att låg- och mellanstadieskolan svarar på vad den gjort för att komma tillrätta med mobbningen av eleven.

Flera händelser

Det är elevens mamma som skrivit ett långt brev till Skolinspektionen och berättat hur hennes barn haft det sedan eleven började på skolan för några år sedan. Hon radar upp händelser med exempel på hur eleven blivit retad av de andra barnen, blivit knuffad och till exempel dragen i håret.

Mamman skriver också att när eleven försvarat sig och det blivit slagsmål har personalen alltid lagt skulden på eleven och flera gånger uttalat sig kränkande om hennes barn. Vid ett tillfälle ska en lärare ha dragit eleven så hårt i armen att det blev ett märke.

Mamman har hela tiden haft kontakt med skolan och begärt att rektor och personal ska medverka till att hennes barn ska slippa bli mobbat, men tycker inte att skolan tagit itu med problemen.

Avstängd

Sedan en och en halv månad har eleven inte gått i skolan. Eleven har blivit avstängd och tvingad till hemundervisning, skriver mamman till Skolinspektionen. Dessutom har skolan omplacerat eleven till en stödskola utan att ha diskuterat frågan med mamman.

Skolinspektionen kräver nu att kommunen senast den 18 juni redovisar vilka stödbehov eleven har, vad skolan har gjort för att komma till rätta med problemen och vilket åtgärdsprogram som finns för eleven.

Comments