SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Trebarnspappan Jonas: "Vi hemundervisar våra barn"

Trebarnspappan Jonas:

Familjen Himmelstrand. Pappa Jonas är idag ordförande i Riksorganisationen för hemundervisning i Sveriga, Rohus.

FÖRSLAG TILL NY SKOLLAG

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade förra året förslaget ”Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet”.
I den finns inte utrymme för hemundervisning om inte ”giltigt skäl” finns. I kapitel 6 paragraf 16-17 står att alla barn över sju år ska ”delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli”. För att vara ledig en längre period krävs ”synnerliga skäl”.
Remissvar har inhämtats under hösten 2009 och under våren 2010 planerar regeringen att lägga fram en proposition om en ny skollag.


Allt om Barn Två av Jonas Himmelstrands barn blir undervisade hemifrån. Innan sonen började skolan var Jonas skeptisk till hemundervisning, men är idag helt såld på idén. 
– Det är en helt annan typ av lärandeform, med större motivation och bättre social samvaro, säger han till AlltomBarn.se.

Uppsalaborna Tamara, 46, och Jonas Himmelstrand, 56, har tre barn på 15, 11 och 6 år. Äldsta sonen har ett autistiskt inlärningshandikapp och när han var sju år påbörjade han ett speciellt program, som inte går att kombinera med skolmiljön. Därför valde föräldrarna att hans undervisning skulle ske på distans, i hemmet.

När fyra år yngre dottern började skolan insåg de att skolmiljön inte heller passade henne.
– Hon är en ganska känslig person och hon visade tydligt att hon inte trivdes i skolmiljöer. Hon ville inte gå i skolan.

Jonas och Tamara fick tips om att hemundervisning kanske vore en bra lösning för dem, men innan Jonas började läsa på om ämnet var han skeptisk.
– Jag hade fördomar, säger han. Jag trodde inte att man kunde lära sig saker om man inte hade en upplagd skolplan. Och jag trodde att hemundervisning skulle innebära att barnen skulle få det trist och ensamt.

När väl föräldrarna började läsa om ämnet och träffa andra hemundervisande familjer blev de allt mer övertygade om att det var det bästa för deras barn. De ansökte hos skolan om hemundervisning för dottern och fick tillslut ja.

Idag är Jonas helt övertygad om att hemundervisning har fördelar som inte skolan har.
– Det grundar sig på helt andra principer och innebär att barnen får större motivation och en bättre social samvaro. Och barnen uppnår generellt mycket väl sina skolmål.
– Det tog ett tag att komma in i hemundervisningen, men när dottern väl gjorde det kunde vi se att hon också utvecklades starkt på det sociala planet.

Tamara och Jonas är båda egenföretagare och hemma mycket. En vanlig dag börjar med lite mer strukturerad inlärning under förmiddagen, då barnen kan sitta och läsa eller lösa uppgifter. Då är det oftast Tamara som tar hand om lärandet. Fortsättningen av dagen ägnas åt personliga intressen med stöd av föräldrar, detta kallas av hemundervisare för ”unschooling”, vilket handlar om att barnen lär sig utifrån sina egna intressen.
– Det kan låta flummigt, men det handlar framförallt om nyfikenhet och energi i ett aktivt lärandeklimat, säger Jonas. Det kan innebära att de, genom att handla, lär sig att väga och betala. När de ska flytta på möbler i rummet får de mäta och planera. Och när de lagar mat lär de sig måtta.

– Sen läser ju våra barn självständigt och de ställer frågor och vill veta mer om olika saker.

Ungefär 3-4 gånger per år har familjemöten med en lärare för att se att barnen uppnår målen. Ett annat krav för att hemundervisning ska ske är att skolan ska ha ”insyn” i verksamheten. Det innebär att en lärare kan komma och se hur hemundervisningen går till. 
– Hittills har det gått bra, även om förstås vissa ämnen går bättre än andra.

Jonas ser inte att barnen skulle gå miste om något när det gäller den sociala biten med andra barn.
– Nej, de kan umgås med andra barn när de vill. De träffar både hemundervisade- och skolbarn. Och så går hon på jazzbalett på kvällarna.

– Och den dagen barnen själva vill börja i skolan igen tror jag inte att det kommer att vara några problem för dem att komma in i det. Däremot tror jag att det skulle bli problem om man försökte tvinga dem att börja.

– Det enda som känns som en nackdel med hemskolning är att man ses som så annorlunda och man får kämpa för att få igenom det. Förra året fick vi nej från kommunen till dotterns hemskolning, och måste gå igenom en juridisk process med överklaganden.

När det gäller ämnen som religion eller sexualundervisning tror Jonas att barnen har mer ut av att tala med sina föräldrar om detta.
– Går barnen i skolan blir det att de pratar med klasskamrater om sådant och jag anser att föräldrar är bättre förebilder än exempelvis jämnåriga. Våra barn vågar fråga oss om det är något de undrar över.

http://www.alltombarn.se/barn/hemundervisning-1.32465

Comments