SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Trafikutskottet

Jag hörde att trafikutskottet arbetar på ett nytt lagförslag som ska garantera minderårigas säkerhet i trafiken. Lösningen är naturligtvis att förbjuda all privat körning med minderåriga som passagerare. Man kommer istället att lägga nya resurser på kollektivtrafiken, som kommer att bli så heltäckande och säker att all privat körning kommer att bli överflödig. Med det nya förslaget kan man på ett unikt sätt garantera att inga barn tvingas åka med föräldrar eller andra vuxna som kör för fort, inte är nyktra, eller på annat sätt inte följer trafiklagen. Dessutom kvalitetssäkraskörningen då endast förare med speciell licens tillåts inneha de ansvarstyngda posterna som chaufförer. 

Principen för alla barns rätt till likvärdig, säker och landsomfattande förflyttning med fordon kommer tydligen att bli fundamental i det svenska trafiksystemet. Trafiklagen sägs bli tydlig med att privat körning av minderåriga endast ska godkännas i enstaka fall, främst då särskilda skäl föreligger (t ex sjukdom eller extrem glesbygd). På detta sätt kommer man också på ett unikt sätt kunna åtgärda de orättvisor som uppstått under senare år, då en del barn, vars föräldrar har tillgång till en eller flera bilar, kunnat bli skjutsade till diverse olika utvecklande aktiviteter, medan andra barn inte fått samma stimulans. Genom att erbjuda en kollektivtrafik som fungerar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, kommer nu alla barn att åtnjuta samma möjligheter. Det verkar som om trafikutskottet verkligen värnar om barnens rättigheter.

Det sägs vara trafikutskottets uppfattning att det idag inte finns något behov av en bestämmelse i trafiklagen som ger utrymme för privat körning av minderåriga på grund av familjers enskilda behov eller önskemål. Bedömningen om synnerliga skäl för privat körning av minderåriga ska utgå från de minderåriga passagerarnas intresse, något som också Barnombudsmannen tydligt deklarerat vikten av. 

Den nya trafiklagen kommer dock inte att innebära ett totalförbud för privat körning av minderåriga, men en tydlig åtstramning, då man hittills i princip inte kunnat garantera barns och ungdomars säkerhet enligt de anvisningar som trafiklagen krävt. Det kommer alltså fortfarande att vara möjligt att ansöka om privat körning av mindråriga enligt lagtextens innehåll. 

Jag hoppas att jag härigenom gjort tydligt vad jag anser om Ditt ställningstagande, men skulle Du ha frågor så är Du välkommen att återkomma. 

Vänliga hälsningar/

Cathrine Novotna
hemundervisande 4-barnsmamma, egen företagare
Comments