SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Sluta slå på Sveriges föräldrar!

SKOLAN

CAROLINE OLSSON OM SKOLAN

Sluta slå på Sveriges föräldrar!

Publicerad: 2009-12-03, Uppdaterad: 2009-12-03

Svenska myndigheter och rättsinstanser har en negativ attityd till föräldraskap, vilket inte är bra för relationen mellan barn och föräldrar. Många barn behöver mer tid med sina föräldrar för att bli trygga. Regeringen vill nu i stället bli ännu strängare med skolnärvaron, och även stoppa föräldrar som vill ta hand om sina barns skolgång s.k. hemundervisning. De är också emot att barn får ledigt för att resa med familjen, och vill överhuvudtaget ha "hårdare tag" vilket inte kommer att hjälpa de vilsna barnen.


OM FÖRFATTAREN

Jag började med hemundervisning med våra barn för tio år sedan och har sett hur bra det har varit för barnen. Har också varit en hel del i skolan och sett varför en del barn inte mår bra i skolmiljön.

Barn behöver sina föräldrar som life-coach, men det finns så lite tid i dagens uppstressade samhälle. Barn behöver en grundmurad relation med en vuxen för att kunna finna sin identitet, och utveckla sin personlighet på ett naturligt sätt.

Det svenska samhället respekterar inte föräldraskapet. Föräldrar ses som någon slags servicepersonal till skolsystemet, vilka ska se till att tillhandahålla barn, som är utvilade, mätta, pålästa och intresserade, till skolan. 
Jag är övertygad om att väldigt många av samhällsproblemen idag, beror just på att tiden har krympt, för barn och föräldrar att vara tillsammans. Detta har gått successivt, och kanske omärkligt. Vi har prioriterat andra saker, och behöver nu vakna upp och se att alltför många barn mår alltför dåligt.

Makthavarna ser inte detta samband, utan vill nu lagstifta om ännu strängare närvaro i skolan och "hårdare tag". Man vill sätta stopp för, att föräldrar har möjlighet att ta ansvar för sina barns skolutbildning, s.k. hemundervisning, genom att kräva "synnerliga skäl". Det ska även bli svårare att få ledigt från skolan för att t.ex. resa med familjen. De har inte satt sig in i hur oerhört många barn som lider idag i skolsituationen, utav mobbning, och diverse trakasserier. Politikerna pratar om "rätt till skola", precis som om skolan inte hade några problem. Många barn och ungdomar upplever den "rätt" till skolgång och social gemenskap, som politikerna pratar om, snarare som ett fängelse och en plåga. En väldigt stor andel barn idag har ångest för att gå till skolan.


Politiker säger: "Skola måste vi ha, för det har vi haft sedan 1800-talet." Det brukar annars inte anses så fräscht, om man säger att något är från 1800-talet. Vi har ett helt annat samhälle. Då ville man höja befolkningens kunskapsnivå. Men nu är kunskapsnivån hos de allra flesta vuxna, mycket högre än grundskolan, så då finns det inte längre någon anledning att tvinga alla barn till skolan, om föräldrarna har ett annat alternativ.

Regeringens nya skollagsförslag sänder ut väldigt allvarliga signaler till alla landets föräldrar. Vi förbjuds alltså att ge våra barn ett bättre alternativ till skolutbildning. Föräldrar får helt enkelt inte bedöma vad som är bra för deras barn. 
Sverige behöver en ny syn på föräldraskapet. Vi behöver se föräldrarna som specialister på sina barn. Lösningen är inte att ännu mer dra barn från sina föräldrar, utan att stötta barn och föräldrar, att få all tid de kan få tillsammans.

Sverige håller på att sälja ut den oerhörda kraft som föräldrars ansvarstagande angående sina barn utgör. Detta är katastrof. Vi har inte råd att undvara den. Det är den kraften ett samhälle vilar på. Om ni makthavare ska fortsätta att ha denna negativa inställning, så förstör ni hela samhället. Man kan inte ersätta föräldraskapet med fördubblat antal skolsköterskor och kuratorer. Föräldraskapet går inte att ersätta överhuvudtaget. Er ovilja mot föräldrar kommer bara att kosta ytterligare ofantliga miljarder.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/03/sluta-sla-pa-sveriges-foraldrar


Comments