SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Simon (8 år) intervjuas

Simon (8 år) intervjuas av en reporter och pratar själv om sina tankar om hemundervisning.


Comments