SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

ROHUS.NU - The Swedish Homeschoolers' Organisation

Rohus is the Swedish homeschoolers' main organ and public body working to influence public opinion and to wake the Swedish Government up as to the dangerous course it is pursuing. In Swedish, English and some French:
 
RIKSORGANISATIONEN FÖR HEMUNDERVISNING I SVERIGE
National Organisation for Home Education in Sweden
 
http://rohus.nu/ (Swedish) and/or


http://www.school.gr8.se/ (Swedish and English) - Rohus' Homeschooling Website


 
My own thesis, which served as an appendix to the Rohus report (along with several others) was omitted by the Department of Education from their website. Accordingly Rohus complained:

2006-10-06

Hej,

Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige lämnade tillsammans med sitt remissvar på skollagsförslaget också in 8 bilagor som pdf-filer. Vi kan inte hitta dem någonstans på Utbildningsdepartementets hemsida.

För att vår ansökan ska vara komplett och ge en riktig bild av våra synpunkter är det viktigt att bilagorna också finns tillgängliga att ladda ner. Detta kan inte vara svårt för er att lösa.

Vi ber er därmed ordna så att våra bilagor finns nedladdningsbara. Vi kan också slå ihop alla filerna till en enda pdf-fil om ni vill. Det viktiga är att bilagorna finns lätt  tillgängliga för dem som vill se vårt remissvar.

Med vänlig hälsning

Jonas Himmelstrand
Ordförande i Rohus
jonas@rohus.nu * 018-31 47 12

The Government eventually complied with the Rohus request and you can read the complete report, together with appendices, in the attachment below.


Ċ
Ccm Warren,
Oct 23, 2009, 5:50 AM
Comments