SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Om vi gjort som i USA hade polisen kommit

För länge sedan frågade jag filosofen Bengt Hansson om hans definition av demokrati. Han svarade, ”Att människor har rätt att bestämma över sin vardag”. Det var ett egensinnigt och bra svar. Istället för att ta fasta på konstitutionella aspekter eller demokratin som process eller maktöverföring, naglade Bengt fast folkstyret vid dess nödvändiga grund. Konstitutioner, deliberativa processer och maktöverföring kan inte vara exempel på demokrati. De är medel att uppnå demokrati, att säkra människors rätt att bestämma över sin vardag. Mot det målet bör sedan metoderna mätas.

När vi bodde i Texas bestämde vi själva i ett mycket specifikt avseende. Istället för att sända barnen till skolan undervisade vi dem i hemmet.

Fyra saker överraskade mig. För det första att det gav oss mycket tid. I en skolklass blir effektiviteten med nödvändighet låg, vi hann med allt på ett par timmar om dagen, plus läxor. För det andra, barnens sociala liv tjänade på hemskolning. De umgicks med vuxna och barn i alla åldrar, istället för att vara i den mycket speciella miljö som skolan faktiskt utgör. För det tredje, jag och min hustru mötte andra vuxna från oväntade och skilda sammanhang. Att hemskolning skulle innebära en tråkig vardag hade varit en farhåga. Det blev tvärtom. Till sist, att hemskolning lutade sig så mycket mot olika gemenskaper. I vår stad fanns tre formella och otaliga informella nätverk. När vi flyttade hem till Sverige funderade vi på att fortsätta med hemskolning. Hade vi valt det hade polisen kommit och tagit våra barn ifrån oss. Se där, skillnaden mellan ett fritt land och ett land som inte är fritt.

Politikerna säger att barn har rätt till utbildning och skydd mot tokiga föräldrar. Är det inte underligt hur förlåtande de är när det gäller egna fiaskon och hur dömande mot medborgarna som betalar deras lön? Hemskolande familjer som inte respekterar barnens rätt till utbildning och egna livsval är försvinnande få, men staten utgår från ovanliga misslyckanden och åtgärdar dem genom att straffa resten. Skulle statens stränga blick på samma sätt vändas inåt hade vi tvingats slå igen socialkontor, försäkringskassor, skolor och vårdcentraler över hela landet, släcka varje system med enstaka, ovärdiga representanter.

Idag går mina barn i kommunal skola och den är verkligen mycket bra. Att det är grundligt dokumenterat att hemskolade barn får bättre utbildning än i de bästa skolorna är ett faktum, men missar poängen, liksom statens falska antagande att vanlig skolgång garanterar barn god utbildning och välfärd.

Poängen är att demokratin är till för oss, medborgarna. Staten får gärna kräva av hemskolande familjer att de stämmer av sina framsteg med skolan i byn, men att förbjuda hemskolning är antidemokratiskt. Att barn har rättigheter som individer är trivialt sant, men en slapp invändning om den inte fylls med innehåll. Skulle hemskolning i sig innebära att man våldför sig på barnens rättigheter? Säg det till den majoritet av västerländska demokratier som inte har något problem med saken.

Alliansregeringen agerande i sammanhanget är för övrigt en skamfläck på borgerligheten.

Roland Poirier Martinsson är författare och filosof. Han leder Timbro medieinstitut. rolandpm@gmail.com

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/om-vi-gjort-som-i-usa-hade-polisen-kommit_4394253.svd

Comments