SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Nyamko Sabuni har fel om den nya skollagen

Replik angående barnomsorg:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nyamko-sabuni-har-fel-om-den-nya-skollagen_5634253.svd

"Artikeln på SvD:s Brännpunkt (4/11) av statsrådet Nyamko Sabuni har väckt frågor om familjedaghem/dagmam mor. Dessvärre återges inte alliansens gemensamma politik i alla delar på ett korrekt sätt. Detta är mycket olyckligt eftersom det kan uppfattas som ett ifrågasättande av det goda arbete som utförs av dagmammor och som uppskattas av familjerna. I flera kvalitetsundersökningar som gjorts hamnar dagmammor oftast i topp.

Nyamko Sabuni borde veta att den nya skollagen inte innebär någon skärpning av kraven på dagmammor jämfört med i dag. Utbildning eller erfarenhet gäller i dag och även framöver.

I regeringens proposition i frågan (2009/10:165 sid 535) används uttrycket ”…precis som i dag…”. Påståendet att det inte räcker att ”endast ha erfarenhet av att ha tagit hand om egna barn” stämmer inte. Erfarenheten ska prövas av kommunen som ger tillstånd och erfarenhet av egna barn kan definitivt vara en del av det som gör personen lämpad att arbeta i barnomsorg.

Kristdemokraternas hållning är att problemet inte är en slapp tolkning i kommunerna utan att många kommuner i stället motarbetar privata dagmammor och andra verksamheter finansierade av barnomsorgspengen. Dessutom har många kommuner och Skolverket underlåtit att informera medborgarna om barnomsorgspengen och dess möjligheter.

Kristdemokraterna anser att dagmammor, liksom andra barnomsorgsformer, är ovärderliga för många familjer och barn. Familjens rätt att välja olika barnomsorgsformer måste stärkas, inte försvagas.

EMMA HENRIKSSON

riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson för Kristdemokraterna"
Comments