SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Mer socialfascism från låtsasliberalerna


janbjorklund

Jag levde en gång i tiden i vanföreställningen att Folkpartiet faktiskt var ett liberalt parti. De kallar sig alltjämt Folkpartiet Liberalerna, men i verkligheten är detta parti idag inte ett smack mer liberalt än Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Jag skulle nog t.o.m. våga påstå att jag skulle kunna hitta fler liberaler i Vänsterpartiet än i Folkpartiet. Folkpartiet har numera gått från socialliberalism till socialfascism. Och det är ingen överdrift.

En av de värsta antiliberalerna inom Folkpartiet är den gamle militär som otroligt nog blev vald till partiets nye ledare – skolminister Björklund. Det är inte nog med att Björklund nog egentligen skulle vilja återinföra aga, dumstrut och skamvrå i skolan. Nu ska möjligheten att få bedriva hemundervisning stoppas. Om det inte är antiliberalt så vet jag inte vad liberalism är.

Eftersom hemundervisningen missbrukats av en liten, liten grupp fanatiska kristna (Maranata), så vill Jan Björklund göra som man brukar i Sverige, när något missbrukas – man förbjuder det helt och hållet, och struntar fullkomligt i den majoritet som sköter det på ett bra sätt. I Europa är hemundervisning bara förbjudet i ett land – Tyskland. Detta förbud introducerades 1938. Och jag frågar lite försynt … vem styrde då? Fundera på det en stund.

Enligt Europakonventionen, första tilläggsprotokollet – artikel 2, sägs följande: ”Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Svenska staten vill bryta mot Europakonventionen, med den synnerligen usla motivationen att undervisningen i den svenska skolan ”ska vara allsidig och objektiv”. Jaha. Och eftersom mellanmjölk innehåller allt som Livsmedelsverket anser att mjölk ska innehålla, så kan vi förbjuda alla andra sorters mjölk? Eftersom staten har lovat att deras utbildningar ska vara bra, så kan vi förbjuda alla andra utbildningsvägar?

hets

Riktigt konstigt blir detta förslag mot bakgrunden att hemundervisning har visat sig vara en alldeles utmärkt utbildningsform. Det finns ingen forskning på området som visar att hemundervisningen skulle vara sämre än ordinarie skolundervisning. Snarare tvärtom. Resultaten över hela den anglosaxiska världen är förbluffande positiva. I USA är det numera ca 1,5 miljoner barn som undervisas av sina föräldrar, snarare än i ordinarie skolor. Detta är mer än dubbelt så många som samtliga elever i hela det svenska skolsystemet, så det finns förstås en hel del erfarenhet, samt forskarrön och statistik i ämnet.

Hemundervisade barn når i genomsnitt bättre skolresultat än barn som går i vanlig skola, till och med bättre än många av de bästa privatskolorna. De utvecklas socialt lika bra, eller bättre, jämfört med barn som går i skolan. Även prestigefyllda amerikanska universitet välkomnar hemundervisade barn eftersom de som regel har bättre motivation och studiedisciplin än barn som gått i skola. Som vuxna har de högre livskvalitet, och är mer engagerade i samhällslivet än de som gått i skola. Allt detta oberoende av föräldrarnas utbildning, den valda pedagogiska metoden och graden av insyn och kontroll.

Än så länge är det bara några hundra barn som får hemundervisning i Sverige, men om vi svenskar även på detta fält härmar amerikanerna, så kommer denna siffra att stiga kraftigt. Och det finns ingen anledning att anta att resultaten skulle bli sämre här än där. Utom möjligen om vi ger plats för överförmynderi och alltför klåfingriga politiker.

lonsam

I det postindustriella samhället finns inte längre det strukturella behovet att skola in medborgarna till att bli effektiva och likriktade kuggar i samhällsmaskineriet. Kreativitet och självständigt tänkande kommer i allt högre och högre grad bli de mest värdefulla tillgångarna på den globala marknaden, och då kan hemundervisning visa sig vara den mest gynnsamma utbildningsformen, för väldigt många.

Jag kanske är en smula konspirationsteoretisk, men jag tror att Björklund och hans hejdukar helt enkelt vill sätta stopp för hemundervisningen i Sverige INNAN detta fenomen hinner växa sig så stort att det inte längre går att stoppa. Det är alldeles för svårt att styra människor som är starka, som tänker självständigt, som är icke-indoktrinerade av statliga institutioner – och därför måste man så fort det är möjligt tvinga ALLA barn att inordna sig i systemet. Några hundra barn och deras anhöriga är så få, att de kan offras – de blir aldrig någon stor politisk kraft som kan ge ett tillräckligt motstånd mot fascisterna i Riksdagshuset. Skulle vi vänta några år, så kanske det hinner bli flera tusen barn som får hemundervisning, och det blir förstås mycket svårare att stoppa.

Det finns ingen rationell anledning att förbjuda hemundervisning, med tanke på hur bra den uppenbarligen fungerar, generellt. Alltså måste man hitta orsakerna till denna förbudsiver någon annanstans. Och framför allt måste vi stoppa denna nya lag. Vi måste stoppa dessa klåfingriga politiker från att än en gång bryta mot våra mänskliga rättigheter, och hindra människor från att förverkliga sina drömmar och ideal. Och vi måste stoppa dessa arroganta rättfärdighetsmissbrukarefrån att lägga sig i hur vi ska uppfostra våra barn.

tunn linje

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (Rohus) har på sin hemsida en namninsamling som syftar till att försvara rätten till att bedriva hemundervisning. Skriv gärna på den namninsamlingen, om du vill bidra till att upprätthålla demokrati och egenmakt i Sverige, och motverka likriktning och förmynderi.

tunn linje

Andra hemsidor och bloggar som avhandlar ämnet hemundervisning:
Hemundervisning.se Sveriges Kommuner och Landsting, Kongress ‘07, Motion 24Hemundervisnings-bloggenJonas Himmelstrand på Newsmill, samt i Världen idagFredrik Sjöstrand på Smedjan.com (mycket bra artikel!), Fajaf,SnilleblixtenAlltiallon (läs kommentarerna!), Wapedia – Wiki,Tinni Ernsjö Rappe i SvD, samt på hennes egen blogg Grannfrun,Skolans vara eller inte vara,

Dekorrand

http://tantrikblog.wordpress.com/2009/07/12/mer-socialfascism-fran-latsasliberalerna/

Comments