SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Låt oss ta vara på föräldrakraften

Barn behöver sina föräldrar som life-coach, för att bli trygga, men det är svårt att få tiden att räcka till. Barn behöver en grundmurad relation med en vuxen för att kunna finna sin identitet, och utveckla sin personlighet på ett naturligt sätt.

Föräldraskapet värderas inte tillräckligt. Föräldrar ses som någon slags servicepersonal till skolsystemet, vilka ska se till att tillhandahålla barn, som är utvilade, mätta, pålästa och intresserade, till skolan.

Jag är övertygad om att väldigt många av samhällsproblemen idag, beror just på att tiden har krympt, för barn och föräldrar att vara tillsammans. Detta har gått successivt, och kanske omärkligt. Vi har prioriterat andra saker, och behöver nu vakna upp och se att alltför många barn mår alltför dåligt.

Regeringen ser inte detta samband, utan vill nu lagstifta om ännu strängare närvaro i skolan och ”hårdare tag”. Man vill sätta stopp för, att föräldrar har möjlighet att ta ansvar för sina barns skolutbildning, s.k. hemundervisning, genom att kräva ”synnerliga skäl”. Det ska även bli svårare att få ledigt från skolan för att t.ex. resa med familjen. Det är idag oerhört många barn som lider i skolsituationen, utav mobbning, och diverse trakasserier. Politikerna pratar om ”rätt till skola”, precis som om skolan inte hade några problem. Många barn och ungdomar upplever den ”rätt” till skolgång och social gemenskap, som politikerna pratar om, snarare som ett fängelse och en plåga. En väldigt stor andel barn idag har ångest för att gå till skolan.

Regeringens nya skollagsförslag sänder ut väldigt allvarliga signaler till alla landets föräldrar. Föräldrar får helt enkelt inte bedöma vad som är bra för deras barn. Detta lägger sordin på relationen.

Sverige håller på att sälja ut den oerhörda kraft som föräldrars ansvarstagande angående sina barn utgör. Det är katastrof. Vi har inte råd att undvara den. Det är den kraften ett samhälle vilar på. Man kan inte ersätta föräldraskapet med fördubblat antal skolsköterskor och kuratorer. Föräldraskapet går inte att ersätta överhuvudtaget. Det kommer bara att kosta ofantliga miljarder.

Lösningen är inte att ännu mer dra barn från sina föräldrar, utan att stötta barn och föräldrar, att få all tid de kan få tillsammans. LÖSNINGEN ÄR INTE FÖRBUD UTAN VALFRIHET!

Caroline Olsson, förälder

Comments