SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Hemundervisning på spel i rättsfall

Uppsala länsrätt tog på tisdagen upp frågan om föräldrars rätt att i vissa fall undervisa sina barn själva, i stället för att låta dem gå i skolan.

På tisdagen mötte Jonas och Tamara Himmelstrand kommunens representanter i Uppsala länsrätt när frågan om deras hemundervisade dotter togs upp. Foto: Felicia SværenDet var andra året i rad som Jonas och Tamara Himmelstrand överklagade ett beslut från Uppsala kommun att inte låta dem undervisa sin elvaåriga dotter hemma.
Kommunen anförde i rätten inga uppenbara skäl till att föräldrarnas undervisning skulle vara bristfällig, utan hänvisade till ett ännu icke antaget lagförslag, som skärper möjligheterna till så kallad hemundervisning.
– Vi är inte här för att stifta lagar. Men det är en ny lag på gång som innebär att man kommer att se ännu mer restriktivt på möjligheten att hemundervisa. Även om det inte har med det här målet att göra är det bra att det kommer till kännedom, sa kommunjurist Hanna Asp när hon inledde sin slutplädering.

Dottern hade undervisats i hemmet i flera år, tills kommunen satte stopp 2008. Föräldrarna överklagade och fick rätt i länsrätten. Men kammarrätten gav kommunen rätt, och regeringsrätten ville inte ta upp ärendet.
– Förra året bedömde man att hemundervisning inte var ett fullgott alternativ, konstaterade Hanna Asp, utan att beröra makarna Himmelstrands kritik mot kammarrättens dom, eller de goda resultat som flickan anses ha uppnått.
– Det enda som hänt nu är att ett år har gått och att flickans behov av social träning snarare har ökat än minskat.

Att föräldrarna lyft fram sin dotters goda sociala utveckling, och även hänvisat till inspelade utlåtanden för just deras dotter från en kanadensisk utvecklingspsykolog, berörde hon inte. Hon menade också att föräldrarnas fokus under rättegången varit mer på den principiella rätten till hemundervisning än på dotterns situation och utveckling.
Då hade Tamara och Jonas Himmelstrand lagt ner ansenlig tid i rätten på att argumentera för att hemundervisning av experter anses vara det bästa alternativet för känsliga barn, och specifikt för deras egen dotter.
– Det är konstigt att man i Sverige verkar ha ett slags fobi mot föräldraskapet, utbrast till slut Tamara Himmelstrand, som sa att hon kände sig motarbetad av kommunen när hon ville sitt barns bästa.
Hanna Asp hänvisade till skolplikten och till kommunens skyldighet att se till så att barnen får utbildning, och menade att Jonas och Tamara Himmelstrand inte samarbetat tillräckligt med kommunen.
– Med tanke på hur vi behandlats av kommunen skulle jag säga att vi har en ytterst positiv attityd, invände Jonas Himmelstrand.
Dom faller inom fyra veckor.    ..
.
Eva Janzon

eva.janzon@varldenidag.se

Comments