SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Hemundervisning historia

Hemundervisning ur ett historiskt perspektiv fram till idag. Hur hemundervisning bemötts och bemöts. Och hur hemundervisning måste bevaras! 


Comments