SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Den hotade hemundervisningen


Är det en rättighet att få undervisa sina barn i hemmet? Debatt i studion. Dessutom diskuteras historieundervisningen. Ska man ta bort antiken för att hinna med mer nutidshistoria? Idéhistorikern Sverker Sörlin och Expressens Karin Olsson debatterar i studion.

– Det är ganska passande att jag beskriver vårt sätt att leva ungefär som att vi är på semester året runt. Så säger Mischa Hammarnejd som undervisat båda sina barn hemma i fem år.

Skolplikten skärps
Redan nu är det svårt att få tillåtelse att ge hemundervisning och i hela Sverige är antalet hemundervisade barn bara ett drygt hundratal. Men i regeringens förslag till ny skollag skärps skolplikten vilket innebär att nästan ingen sorts hemundervisning kommer att tillåtas. Behovet finns inte, hävdar man, eftersom skolan ska vara allsidig nog att passa alla barn.

Pappa Mischa undervisar barnen hemma
Skolfront har träffat familjen Hammarnejd där pappa Mischa undervisar sina två barn hemma. Han har svårt att förstå varför regeringen vill förbjuda ett alternativ som han anser är det bästa för hans barn. Går förslaget igenom kommer familjen att flytta utomlands.
– Att vi inte skulle få fortsätta hemundervisa har vi ingen förståelse för eftersom det går så fantastiskt bra, säger Mischa Hammarnejd.

Bort med antiken
Skolfront tar också upp frågan om vad historieundervisning ska innehålla. Skolverkets förslag om att slopa antiken i historieämnet i grundskolan har mött starka protester. Men många lärare och forskare försvarar förslaget och menar att skolan måste prioritera. I programmet möts idéhistorikern Sverker Sörlin och Expressens ledarskribent Karin Olsson för att debattera frågan.

Hemundervisning

Runt 100 barn får hemundervisning av sina föräldrar i Sverige. Skolfront har träffat Mischa Hammarnejd som undervisar sina barn Simon och Andrea hemma. Men nu vill regeringen förbjuda nästan all sorts hemundervisning i Sverige.

Diskutera: Hemundervisning

Är det en rättighet att få undervisa sina barn i hemmet?
Comments