SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Dålig undervisning hämmar barn


AV EVA MARTELIUS

PUBLICERAD 12 FEBRUARI 2009 20.29 | UPPDATERAD 12 FEBRUARI 2009 20.31

Att vara utan undervisning är bättre än att få dålig undervisning. Det konstaterar professorn i barnkultur, Anne Bamford.

AV EVA MARTELIUS
PUBLICERAD 12 FEBRUARI 2009 20.29 | UPPDATERAD 12 FEBRUARI 2009 20.31

LUND. – Undervisningen måste vara bra, annars gör den mer skada än nytta.

Hon var det stora dragplåstret vid den internationella konferens om barnkultur som lockat många lärare och andra som arbetar med barn till Lunds stadshall på tors dagen. Arrangörer var Kultur Skåne och Lund 2014.

Anne Bamford arbetar vid University of Arts i London och är en erkänd auktoritet när det gäller konst och kreativitet i barns läroprocesser.

Hon är född i Australien, där hon arbetat som lärare, både inom förskola och grundskola, innan hon själv började undervisa andra lärare.

Varför är dålig undervisning sämre än ingen alls?

– För att barn är naturligt kreativa från början och både deras kreativitet och självkänsla kan skadas av dålig undervisning.

Som exempel tar hon sin egen son som vid tre års ålder gillade att sitta vid pianot och ta ut små melodier.

Han sattes genast i musikskola vilket gjorde att all hans lust att spela försvann.

– Det kanske inte var dålig undervisning, men i alla fall inte rätt för honom.

Hon betonar också vikten av att ge barn uppskattning för det de gör.

– Behandla dem som konstnärer, med respekt. Sätt ut deras namn även om det bara är en enkel teckning och låt dem visa upp sina färdigheter för andra. Uppmana dem att ta risker och lär dem att prata om konst och kultur.

Många av sina slutsatser drar Anne Bamford utifrån en stor undersökning hon lett på uppdrag av FN-organet Unesco, där man inventerade hur konst används i undervisningen runt om i världen.

Resultatet som finns presenterat i boken ”The Wow Factor” har mynnat ut i en väg ledning för beslutsfattare och lärare i hur man kan använda barns naturliga kreativitet i undervisningen.

Och då inte bara i de estetiska ämnena utan i alla.

– Genom att använda bild och musik kan eleverna lära sig allt från matematik till naturvetenskapliga ämnen. Kreativiteten påverkar hela inlärningsprocessen, säger hon.

Från talarstolen gav Anne Bamford flera tips om hur man kan jobba: samarbeta med lokalsamhället och jobba projektbaserat. Samarbeta över ämnesgränserna, arbeta med flexibla organisationer, se till att kulturutbudet är tillgängligt för alla, oavsett social bakgrund,

http://sydsvenskan.se/lund/article412932/Dalig-undervisning-hammar-barn.html


Comments