SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Bevara rätten till Hemundervisning i Sverige

Rohus demonstrerade 2008 - IDFU - svensk
15 september 2008 - IDFU - Internationella Dagen för Frihet i Utbildning. Rohus demonstrerade och upplyste om hur rätten att hemundervisa måste bevaras. Ett antal familjer tågade från Sergels Torg till Mynttorget i glada led. Därefter besökte tre av medlemmarna Utbildningsdepartementet, lämnade över skrivelse och broschyr. Allt finns för nedladdning på vår hemsida. 


Comments