SWEDEN MAIN PAGE‎ > ‎

Barn lär sig mer am hem skolning

 

BLI SMART MED MAMMA Det finns stöd för hemundervisning i den svenska skollagen. Artikelförfattarna menar att tilllstånd beviljas alldeles för sällan.

C-politiker: Ändra lagtolkningen – låt föräldrar bli lärare

1,5 miljoner amerikanska barn undervisas av sina föräldrar i hemmet i stället för att gå i skolan – hemundervisning. Det är nära 3 procent av alla barn i skolåldern och en ökning med hela 74 procent under perioden 1999–2007. Även om hemundervisning är vanligast i USA så finns en liknande utveckling i många andra västländer som Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Frankrike samt i våra nordiska grannländer. Men i Sverige vänder vi fortfarande hemundervisning ryggen. Trots lagstöd för hemundervisning i svensk skollag nekar många svenska kommuner att ge tillstånd för hemundervisning. Varför?

I USA där hemundervisning varit tillåtet som minst i 20 år i de olika delstaterna har en hel del forskning gjorts. Hemundervisade barn når i genomsnitt bättre skolresultat än skolbarn. De utvecklas socialt lika bra eller bättre jämfört med skolbarn. Även de mest prestigefyllda amerikanska universiteten välkomnar dem eftersom de visat sig ha bättre motivation och studiedisciplin. Som vuxna har de högre livstillfredsställelse och är mer engagerade i samhällslivet än de som gått i skola. Denna goda utveckling är dessutom i stort sett oberoende av föräldrarnas utbildning, den valda pedagogiska metoden och graden av insyn och kontroll.

Trots att Sverige ligger i topp beträffande utbildningspengar per elev så mår många skolbarn dåligt och skolresultaten försämras. En del föräldrar, ur den alltmer välutbildade föräldragenerationen med tillgång till mer kunskap än någonsin tidigare, kommer att vilja söka nya lösningar för sina barn. Då måste Sverige ge dessa föräldrar samma frihet som i andra västländer. Möjligheten finns redan i dagens skollag. Men inte alla svenska kommuner ger i dag detta tillstånd. I stället säger de generellt att föräldrar inte kan ge ett fullgott alternativ, helt i strid med forskning och beprövad erfarenhet.

I dag tvingar Sverige många ambitiösa svenska hemundervisare till alldeles onödiga, och för samhället kostsamma rättsprocesser. I de flesta andra västländer hade dessa föräldrar haft samhällets stöd och kunnat helt fokusera på sina barn.

Det var vår förhoppning att Sverige skulle få en modern liberal tolkning på paragrafen om hemundervisning enligt modell från många andra västländer. Tyvärr kan vi bara konstatera att det blev precis tvärtom!

Maria Kornevik Jakobsson; riksdagsledamot (C)
Stefan Tornberg, riksdagsledamot (C)
 
ċ
Ccm Warren,
Sep 28, 2009, 12:20 PM
Comments