Zoogdieren‎ > ‎

Galloway rund, pagina

Galloway rund

Galloways zijn relatief kleine, vriendelijke ongehoornde runderen, afkomstig uit Schotland. Evenals de konik paarden leven zij in kuddeverband, in familie- of stierengroepen. De familiegroep wordt meestal aangevoerd door een leidkoe.
2012 07 13 Galloways oostelijk van de Vlietberg.


2012 05 04 Stadswaard aan de Waal.
 
2012 07 08 Stadswaard. Stier.
 
Hoewel ze er gevaarlijk uitzien hoef je van de stier niets te vrezen. Oppassen is het wel als je een kalfje nadert. De koe (de stier interesseert het niet) kan je dan aanvallen. Als er kalfjes geboren worden dan worden ze om ze goed te kunnen volgen o.a. om te weten bij welke ouder het hoort, zo snel mogelijk geoormerkt. Zo vertelde een opzichter van FREEnature ons. Dit moet dan eigenlijk binnen een dag gebeuren. Probeert men het later dan is het kalf de opzichters al te snel af en ook zal de moeder de oormerker aanvallen om het kalf te beschermen. Door het seizoen worden er veel kalfjes geboren en dan wordt het na een paar maanden lastig om de kalfjes nog te herkennen.2012 04 28 Galloway koe met kalfje van 2 dagen oud.

Het lukte de opzichter in ons bijzijn niet meer om dit kalf nog te oormerken. Het was te vlug en moeder reageerde vervaarlijk.2102 04 27 Een nog niet geoormerkte kalfje van?.
 
2012 05 04 Stadswaard. Het nog steeds niet geoormerkte kalfje van de '1961"..
 
2012 05 14 Stadswaard. Stier.

De natuurgebieden staan ter beschikking van zowel de Koniks als de Galloways. Beide diersoorten zijn vooral graseters, maar ook boombast, zeer jonge boompjes en struiken staan op het menu.2012 07 08 Stadswaard. Galloway aan het grazen dichtbij de Waal bij het rivierduin.

Zo kunnen ze zich het gehele jaar door voeden met wat er in het gebied voorhanden is. Eigenlijk zou je concurrentie verwachten tussen beide groepen dieren, maar dat is maar gedeeltelijk zo, omdat de graasmethodes van elkaar verschillen. De galloways eten vooral de bovenste stengeldelen, want ze trekken het gras met hun tong en onderste snijtanden los. (foto) Paarden snijden het gras kort af met hun bovenste en onderste snijtanden. Zodoende hebben de grazers door hun eetgedrag invloed op de vegetatie en groeit het landschap niet dicht. Door de vaste routes die ze volgen ontstaat er een stelsel van smalle kronkelpaadjes, die voor diversiteit in de vegetatie zorgen.
Begrazing:
De natuurgebieden staan ter beschikking van zowel de Koniks als de Galloways. Beide diersoorten zijn vooral graseters, maar ook boombast, zeer jonge boompjes en struiken staan op het menu. Zo kunnen ze zich het gehele jaar door voeden met wat er in het gebied voorhanden is. Eigenlijk zou je concurrentie verwachten tussen beide groepen dieren, maar dat is maar gedeeltelijk zo, omdat de graasmethodes van elkaar verschillen. De galloways eten vooral de bovenste stengeldelen, want ze trekken het gras met hun tong en onderste snijtanden los. (foto) Paarden snijden het gras kort af met hun bovenste en onderste snijtanden. Zodoende hebben de grazers door hun eetgedrag invloed op de vegetatie en groeit het landschap niet dicht. Door de vaste routes die ze volgen ontstaat er een stelsel van smalle kronkelpaadjes, die voor diversiteit in de vegetatie zorgen.

De kuddes leven het hele jaar door in de betreffende gebieden. Om zonder bijvoeren in deze gebieden te kunnen overleven moet niet alleen ’s zomers, maar ook ’s winters voldoende voedsel beschikbaar zijn. Men gaat er dan ook van uit dat wilde paarden en runderen van nature met kleine groepen in relatief grote gebieden leefden. Daarom staan er in de natuurgebieden in de Gelderse Poort verhoudingsgewijs weinig runderen en paarden in een groot gebied, beduidend minder in ieder geval dan dat er koeien in een wei staan. Hiermee wordt de natuurlijke situatie zoveel mogelijk benaderd. Resultaat hiervan is dat er ’s zomers tal van planten groeien zonder opgegeten te worden. ’s Winters komen deze planten alsnog aan bod, maar dan hebben deze al kunnen groeien, bloeien en zaad kunnen verspreiden én hebben deze vele planten en bloemen plaats kunnen bieden aan talloze insecten, vogels en zoogdieren. De weelderige plantengroei die ’s zomers in natuurontwikkelingsgebieden te zien valt is niet alleen een grote voorraadkast voor slechtere tijden. De bloeiende rijkdom aan planten (veelal meer dan 300 verschillende soorten) biedt plaats aan oneindig veel insecten, zoogdieren en vogels. Een aantal daarvan zullen jullie zien op deze website. Omdat de runderen en paarden uiteindelijk lang niet overal evenveel grazen kunnen her en der ook struiken en bomen ontstaan. Uiteindelijk vormt zich een landschap waar bos, struikgewas en open grasland afwisselend voorkomen. Omdat zowel het wilde paard als het wilde rund uit onze natuur verdwenen waren, is ook dit halfopen landschap zeldzaam. In plaats daarvan vonden we tot voor kort langs de rivier ofwel kale soorten weilanden of ondoordringbare bossen. Met de herintroductie van grote grazers als runderen en paarden kan op sommige plaatsen weer natuur ontstaan zoals het er ooit moet hebben uitgezien.
2012 05 14 Stadwaard. Kauwen pikken een graantje mee van de dikke vacht van de Galloways.
 
2012 04 27 Stadswaard. Koe ‘7732’ met kalfje.
 

2012 04 27 Stadswaard. Kalfje niet aaien!Bron voor teksten: Natuurgids Gelderse Poort, Alphons van Winden, Keesjan van den Herik, Jeroen Helmer. En: IVN gids


Waarom actie schone Waal?  Kom helpen?  De onderstaande beelden spreken, hoe humoristisch 
ze in eerste instantie ook mogen lijken, helaas voor zich.