Amfibieën

De amfibieën (Amphibia) vormen een klasse van koudbloedige dieren. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse Amphi-bios, wat "dubbel-levend" betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.

Tot de amfibieën behoren de kikkers en padden (Anura), de salamanders (Caudata) en de wormsalamanders (Gymnophiona). In totaal zijn er bijna 7000 beschreven soorten (6972 in mei 2012).[1] Hiervan behoren er circa 6168 tot de kikkers en padden behoren, ruim 620 tot de salamanders en ongeveer 190 soorten tot de wormsalamanders. Alleen in het eerste kwartaal van 2010 al zijn er meer dan 75 nieuwe soorten amfibieën ontdekt en benoemd, dit is een sterke stijging in vergelijking met voorgaande jaren. Sinds 1985 is het totaal aantal wetenschappelijk geaccepteerde benoemde soorten amfibieën met ruim 60 % toegenomen.