Chinese wolhandkrab, pagina

Chinese wolhandkrab, (Eriocheir sinensis) Klik hier links op de naam voor meer informatie over de wolhandkrab.
of hier voor de informatie van Ecomare

2012 09 23 Bij de vistrappen, onder het bruggetje bij het Meertje. Klik op de foto voor meer foto's.

Chinese Wolhandkrab:

Anita had hem bij haar vroege wandelingen al vaker hier gezien, maar telkens als ik hier ter plekke was, was het grote monster in zijn hol of onder water. Hij is echt een maatje te groot. Niet te vergelijken met de krabben die we aan zee hebben gezien. Aan de basaltstenen kun je wel een beetje een indruk krijgen van de, voor ons, enorme grootte.

Kenmerkend zijn de met een soort vacht beklede scharen waar de naam aan te danken is. Overdag verblijven ze in hun zelf gemaakte holen die ze in de oevers uitgraven en 's nachts trekken ze er op uit om voedsel te zoeken. Met hun graafwerk kunnen zij schade toebrengen aan de oeververdedigingen.

De soort komt een groot gedeelte van haar leven voor in zoet water. Voor de voortplanting zijn zij echter afhankelijk van zout water. In september, oktober trekken zij naar de kust. Om daar te komen zullen ze net als de paling indien nodig over het droge verder trekken. Bij de trek kan wel 12 km per dag afgelegd worden. De paring vindt plaats in de herfst in de getijdenzone waarna de vrouwtjes verder de zee in trekken. In het voorjaar keren ze terug en leggen hun eitjes.

Chinese wolhandkrabben zijn omnivoor en bepaald niet kieskeurig, ze eten alles wat ze tegenkomen. Bovendien verdringen ze de inheemse soorten, en dat hoeven niet altijd krabben te zijn; zoals de Europese rivierkreeft. Deze heeft het toch al moeilijk, omdat ook de zich snel verspreidende Amerikaanse rivierkreeft lang geleden is uitgezet en de Europese soort al heeft doen uitsterven in sommige gebieden.

De soort kan veel schade toebrengen aan visfuiken en -netten en werd gezien als grote schadepost. Tegenwoordig wordt zij echter gezien als welkome bijvangst voor de palingvissers. Zij kunnen de wolhandkrabben slijten aan Chinese restaurants of exporteren naar China.

Naar boven.

Naar geleedpotigen.