Info‎ > ‎

Werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden

De werkgroep organiseert jaarlijks in de lente, voor mensen die zich interesseren in de geschiedenis van de premonstratenzerorde in de Lage Landen, een studiedag. Telkens wordt een ander aspect behandeld van dit rijke en veelzijdige verleden.

De volgende contactdag gaat door op zaterdag 28 april 2018 in de abdij van Floreffe, met als titel:
"Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe"


Meer info: h.janssens@abdijaverbode.be