Info‎ > ‎

Werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden

De werkgroep organiseert jaarlijks in de lente, voor mensen die zich interesseren in de geschiedenis van de premonstratenzerorde in de Lage Landen, een studiedag. Telkens wordt een ander aspect behandeld van dit rijke en veelzijdige verleden.

De volgende contactdag gaat door op zaterdag 20 mei 2017 in Averbode, met als titel:
"Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd, in het bijzonder in de norbertijnenabdijen"


Meer info: h.janssens@abdijaverbode.be