Info‎ > ‎

Abdij-archief

Bibliografie:


Algemeen:
P.J.V. DEKKERS, Het archief van de abdij van Averbode onder het Ancien Regime. Analyse van administratie en archivering, in Nederlands Archievenblad, 98, 1994, pp. 143-157.
Abdij van Averbode, in Philippe MURET, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Vlaams-Brabant), (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen, dl. 52), Brussel, 2001, pp. 97-102.
T.J. GERITS, De premonstratenzer kloosterarchieven in Vlaams België, in J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN (ed.), Religieuze Archieven en Bibliotheken in België, (Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummers, dl. 1), Brussel, 1968, pp. 134-137.
Willy STEURS, Les sources de l'économie rurale dans le quartier d'Anvers et dans la seigneurie de Malines jusqu'en en 1500, (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, dl. 42), Leuven, 1977, pp. 123-139 en 154-158.
Milo KOYEN, Abbaye d'Averbode, in Monasticon belge, dl. 4, Luik, 1969, pp. 621-676.
Ambrosius VAN HULSEL, Repertorium Archivorum Averbodiensis Monasterii ([bewaard in Leuven, voorheen] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Kerkelijk archief, 4945), (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, dl. 154), Brussel, 2000, Publ. 3027.

Historische handschriftencollectie van E. die Voecht († 1653):
Léon GOOVAERTS, Écrivains, artistes et savants de l'Ordre de Prémontré, Brussel, dl. 4, 1909, pp. 46-54.

Archieven van de voormalige Sint-Michielsabdij:
J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Abbaye de Saint-Michel à Anvers, in Monasticon belge, dl. 8, Luik, 1992, pp. 195-261.
Jan-M. GORIS, Ernest PERSOONS en Herman VAN DER HAEGEN, Een kaartboek van de Sint-Michielsabdij Antwerpen 1640-1793, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2003, Publ. 4095.

Archief van Averbode in het Rijksarchief te Leuven:
Alfred D'HOOP, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl. 3: Abbayes, Brussel, 1922, pp. 41-64.

Gepubliceerde bronnen:
Necrologium Monasterii S. Mariae Sanctique Joannis Baptistae in Averbode Ordinis Praemonstratensis, ed. Gervasius SLECHTEN, in Analecta Praemonstratensia, 54-60 (1978-1984) 426 pp. in afzonderlijke paginering.
Eduard VAN ERMEN, Het kaartboek van Averbode 1650-1680, Brussel, Gemeentekrediet, 1997. Verkrijgbaar in de abdijboekhandel.

Archivaris: Herman Janssens
Bezoek: Het archief is enkel toegankelijk na afspraak met de archivaris: klik hier om een mail te sturen.