Abdijnieuws‎ > ‎

Uitvaart

Geplaatst 11 mei 2019 09:57 door Jos Vanderbruggen   [ 15 mei 2019 11:50 bijgewerkt ]

Met diepe droefheid melden wij u het onverwacht overlijden van onze medebroeder Philippe van Kuyck.  

Philippe werd geboren te Reet op 28 september 1971 en ingekleed als norbertijn van Averbode op 28 augustus 2004.
Hij verbond zich door professie op 28 augustus 2006. Hij werd priester gewijd te Averbode op 4 september 2011.
Na zijn priesterwijding werd Philippe op 17 oktober 2011 benoemd tot medewerkend priester in de federatie van Meerhout. Hij was tevens sedert 2014 de afgevaardigde van de bisschop in het Centraal Kerkbestuur van Meerhout. Philippe overleed te Meerhout op 8 mei 2019.

De plechtige uitvaartliturgie wordt gevierd in de abdijkerk van Averbode op zaterdag 18 mei om 11.00 uur. Gelegenheid tot groeten in de abdijkerk vanaf 10.15 uur.
Op de vooravond vrijdag 17 mei wordt in de abdijkerk om 18.00 uur het avondgebed voor overledenen gezongen.

Verdere eucharistievieringen ter nagedachtenis van de overledene worden gehouden in de abdijkerk op maandag 20 mei, zaterdag 25 mei en zaterdag 8 juni telkens om 11.45 uur.

De parochies van de Pastorale Eenheid H. Norbertus Meerhout-Laakdal gedenken hun overleden parochiepriester in de zondagseucharistie op zaterdag 29 juni om 19.00 uur in de kerk van Sint-Trudo te Meerhout-Centrum.
 
Comments