Abdijnieuws


Boekvoorstelling: Gastvrijheid is heilig

Geplaatst door Jos Vanderbruggen

Op zaterdag 15 december werd in de abdij het boek “Gastvrijheid is heilig” voorgesteld. De auteur, Pierre-François de Béthune, vertelt over zijn ervaringen tijdens spirituele uitwisselingen tussen het boeddhisme en het christendom en hoe die uitwisselingen hem dieper binnengebracht hebben in zijn eigen christelijke traditie.


The Averbode Young Ones

Geplaatst 11 dec. 2018 10:33 door Jos Vanderbruggen

Ze zijn niet meer te stoppen, die novicen van ons... Klik hier.

Meeleefdagen

Geplaatst 7 dec. 2018 05:56 door Jos Vanderbruggen   [ 7 dec. 2018 05:57 bijgewerkt ]

Onze novicen maakten een “teaser” (klik voor het filmpje op Youtube) voor de promotie van de meeleefdagen...
Van 22 tot 24 december kan je meeleven op het ritme van de abdij. Voor jonge mannen tussen 17 en 30 jaar - deelname is gratis. Info: c.monsieur@abdijaverbode.be

Lam Gods

Geplaatst 4 dec. 2018 02:50 door Jos Vanderbruggen

Op maandag 3 december werd op de torenspits, bovenop het kruis, het gerestaureerde Lam Gods teruggeplaatst. Abt Marc Fierens en sacrista Werner Fierens beklommen hiervoor de toren.
Op de spits van onze abdijtoren staat geen windhaan, zoals bij de meeste kerken, maar een Lam Gods, verwijzend naar het wapenschild van de abdij – dat een Lam voorstelt, en de wapenspreuk – de woorden van Sint-Jan de Doper (patroon van de kerk en de abdij): "Zie het Lam Gods" (Jo 1,29).

Hoog bezoek

Geplaatst 2 dec. 2018 14:11 door Jos Vanderbruggen

Op zondag 2 december kwam de Goedheiligman naar jaarlijkse gewoonte langs in de abdijrefter. Zijn paard was weer zwaar geladen met allerlei cadautjes... “Wie braaf is, krijgt lekkers...” en de rest vergeten we maar!

Nieuw brouwsel

Geplaatst 28 nov. 2018 22:49 door Jos Vanderbruggen

Op woensdag 28 november mochten de medebroeders het nieuwe brouwsel gaan proeven van de huisbrouwerij. Een nieuwe “Averbode” 8,5°... vanaf morgen ook voor alle bezoekers van Het Moment beschikbaar (enkel ter plaatste te degusteren... en met verstand !)

Werken abdijtoren vorderen...

Geplaatst 20 nov. 2018 11:47 door Jos Vanderbruggen

Op 20 november werden de wijzerplaten van het torenuurwerk terug geplaatst.
De wijzerplaten werden geschilderd en de cijfers opnieuw verguld... We weten dus weer hoe laat het is !

Uitvaartliturgie Thaddæus Herman De Clerck

Geplaatst 17 nov. 2018 06:47 door Jos Vanderbruggen   [ 17 nov. 2018 06:55 bijgewerkt ]

Op 17 november droeg de abdijgemeenschap confrater Thaddæus Herman De Clerck ten grave. Voor het foto-album, klik hier.

Geboren te Ekeren-Donk op 23 augustus 1927.
Ingekleed als norbertijn van Averbode op 12 september 1947 met Thaddaeus als kloosternaam.
Legde professie af op 12 september 1949.
Priester gewijd op 9 augustus 1953.
Van 1954 tot 1987 was hij werkzaam in het Sint-Michielscollege te Brasschaat.
Hij was er leraar, prefect (1960), tevens vicerector (1962) en vanaf 1968 rector.
In deze functie was hij algemeen directeur van de school en overste van de medebroeders.
Van 1988 tot 1999 was hij prior en ziekenmeester in de abdij.
Van 1988 tot 1993 was hij tevens socius van de novice- en geprofestenmeester.
Van 1999 tot 2007 was hij meewerkend priester in Wezemaal en Wakkerzeel.
In 2007 keerde hij terug naar de abdij.
Van 2013 tot 2017 verbleef hij in het WZC in Rillaar.
Overleden in de abdij op 11 november 2018.

Herman groeide op in de schaduw van het Sint-Michielscollege in Brasschaat, dat in volle opbouw was. Meer dan 43 jaar was hij verbonden met dit college. Tijdens de moeilijke oorlogsjaren was hij er leerling. In 1947 trad hij in in de abdij en begon er zijn opleiding. Na zijn priesterwijding in 1953 werd hij als leraar naar het Sint-Michielscollege gezonden. In de jeugdbeweging van het college was hij een enthousiaste proost. Als prefect en vicerector loodste hij het college doorheen de onstuimige jaren 60. Gedurende 20 jaar was hij daarna "pater rector". Hij realiseerde de moderne uitbouw en de herstructurering van het college in goede samenwerking met de raad van bestuur. Eén doel stond hem voor ogen: van het Sint-Michielscollege een sterke schoolgemeenschap maken waar leerlingen en leerkrachten, ouders en personeel zich ten volle thuis konden voelen. Pater De Clerck kon dit waarmaken door zijn veelzijdige persoonlijkheid, zijn beginselvastheid, zijn sociale bewogenheid en zijn pragmatische aanpak. Als overste van het convent in Brasschaat was hij begaan met de medebroeders en zorgde hij er voor dat hun leven zo goed mogelijk afgestemd was op de school. Voor leerlingen en leraars was hij veeleisend en mild, rechtvaardig en toegankelijk, rechtlijnig en loyaal, open en vlot in de contacten maar zonder zijn principes te verloochenen. Hij heeft veel gedaan om studenten bij te sturen, te bemoedigen, goede raad te geven en vooral om hen kansen te geven. Hij deed het vanuit de diepe christelijke overtuiging dat leerlingen, jonge mensen, niet alleen belangrijk zijn maar dat ze het waardevolste zijn dat men u kan toevertrouwen. Fenomenaal was hoe hij elke leerling bij naam kende en hoe hij de oud-studenten bleef volgen. Zo was hij het levend geheugen van het college en dat is hij gebleven tot in zijn laatste jaren. Dankbaar en fier nam hij in 1987 afscheid van "hét" college, zoals hij erover sprak. Abt Ulrik Geniets benoemde hem tot prior van de abdij. Met grote dienstbaarheid en plichtsbesef heeft hij het dagelijkse leven van de abdijgemeenschap geleid gedurende twaalf jaar. Als ziekenmeester stond hij de oude en zieke medebroeders bij. Als socius van de magister stelde hij zijn ervaring met jongeren en opvoeding ten dienste van de opleiding in de abdij. Wij herinneren ons hoe hij vertrouwen kon geven, hoe hij bezorgd was voor de medebroeders, hoe hij met een zekere nuchterheid en met de hem eigen humor de zaken benaderde en veel kon relativeren. In 1999 verhuisde hij naar het koetshuis van de pastorie in Wezemaal om er confrater en pastoor Michel Tilleman te helpen. De druk van de zware verantwoordelijkheden viel weg en hij bloeide er open als een joviaal en geliefd parochiepriester. Hij was er vooral werkzaam in Wakkerzeel. Het waren jaren waarin hij de banden met zijn familie sterker aanhaalde. Toen hij in 2007 naar de abdij terugkeerde, ging zijn gezondheidstoestand achteruit. Van 2013 tot 2017 werd hij verzorgd in het WZC in Rillaar, daarna in de abdij. De laatste vijf jaren waren voor hem een kruisweg van veel pijn, onrust en aftakeling. Moge hij nu "onder de gulden vleugels van Sint-Michiel" rust en vrede vinden in Gods eeuwige Liefde.
Hij heeft het zo vaak gezegd en geschreven en het is zijn laatste woord tot ons: "God vordere u".

Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart, bid voor ons.


Meeleefdagen

Geplaatst 13 nov. 2018 12:28 door Jos Vanderbruggen   [ 17 nov. 2018 11:03 bijgewerkt ]

Wil je het leven aan de binnenkant van de abdij leren kennen en enkele dagen meeleven met de gemeenschap? Van 22 tot 24 december kan je meeleven op het ritme van de abdij: liturgische vieringen, maaltijden, werk, ontspanning. Kans tot onmoeting en uitwisseling. Voor jonge mannen tussen 17 en 30 jaar - deelname is gratis. Info: c.monsieur@abdijaverbode.be

Koop eens een abdijtafel

Geplaatst 12 nov. 2018 08:15 door Jos Vanderbruggen   [ 15 nov. 2018 02:45 bijgewerkt ]

Radio 2 publiceert op haar website een artikel over de productie en verkoop van de tafels van Het Moment.
"Naast abdijbier, -brood en -kaas valt ook het meubilair van de Nobertijnen in Averbode in de smaak. En dus gaat de Abdij ook abdijtafels verkopen," zo klinkt het...

1-10 of 147