Home (Početna)‎ > ‎

ŠKOLA (SCHOOL) dr Farokh Master

SEMINAR 01-04-11.2012 u Beogradu ( in Belgrade) 

PREDAVAČ (LECTURER)
             
DR JAYESH DHINGREJA

TEME(TOPICS)

Rukovođenje -upravljanje kontrolom slučaja 
(Follow up case management)
  • Akcija leka(Remedy action)
  • Druga preskripcija(Second prescription)
  • Različiti odnosi leka (Different remedy relationship)
  • Kentova opservacija (Kent's observation)
  • Različite reakcije leka( Different remedy reactions)
  • Kako oceniti kontrolu,itd.(How  assess folow up,etc)

Materija Medika:Nux-v porodica Loganiaceae
(Materia Medica:Nux-v & family Loganiaceae)