Sign up for any of these events at the Events Sign Up form page.

Prijavite se za bilo koji od ovih događaja  na stranici Prijava za događaj


Klikom na link ispod otvoriće vam se nova stranica sa kompletnim  programom seminara  koji se odvija 29.10.2016

             AKREDITOVANI SEMINAR HOMEOPATIJA, TEORIJA I PRAKSA PO DŽORDŽU VITULKASU


Showing 2 items
What (Šta)Where (Gde)Date (Datum)Time (Vreme)
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
What (Šta)Where (Gde)Date (Datum)Time (Vreme)
Akreditovani kurs HOMEOPATIJA, TEORIJA I PRAKSA po DŽORDŽU VITULKASU (Homeopathy, Theory and Practice by George Vithoulkas) ’YUTA’, Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije , Kondina 14, Beograd October 29, 2016 08,20 - 17,30 
IACH ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE PO DŽORDŽU VITULKASU 2016/ 2018 (E-Learning Program)  ’YUTA’, Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije , Kondina 14, Beograd October 29, 2016 08,20 - 17,30 
Showing 2 items