Postupak upisa u
IACH E-LEARNING PROGRAM 2014/ 2016 
je sledeći:
  1. Kontaktirajte nas E Mail-om i ostavite vaše kontakt podatke : holistickaunijabeograd@gmail.com
  2. Nakon toga bićete kontaktirani  od strane koordinatora programa radi objašnjenja programa i dogovora.
  3. Na sastanku sa koordinatorom se potpisujete ugovor o školovanju IACH Akademije i dobijate predračun za uplatu
  4. Sledeći korak je uplata školarine IACH E Learning program na odgovarajući žiro račun (dinarski ili devizni) nakon dogovora sa koordinatorom
  5. Nakon uplate dobićete e mail ili SMS poruku od koordinatora programa da je vaša uplata evidentirana.
  6. Pre početka edukacije potpisujete izjavu o autorskim pravima
  7. Kada sve rate budu uplaćene dobićete e mail potvrdu direktno od IACH Akademije na vaš e ail da ste izmirili sve vaše obaveze školarine