Contact

  
OBAVEŠTENJE:
ELEKTRONSKE PRIJAVE IMAJU  PUNO PRAVNO DEJSTVO 
 
( više o tome klikom na ovaj link: ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU 
I KAO TAKVE PREDSTAVLJAJU POTPISAN UGOVOR SA VAŠE STRANE 
 
 MOLIMO VAS DA PRIJAVE
NE POPUNJAVATE AKO NISTE SIGURNI 
DA HOĆETE DA SE PRIJAVITE ZA NEKI OD NAVEDENIH PROGRAMA

 
 
Postupak upisa u
IACH E Learning program 
je sledeći:
  1. Popunite elektronsku  IACH E Learning program (ispod) 
  2. Nakon toga dobićete e mail potvrdu da je vaša prijava registrovana  
  3. Izvršite uplatu školarine IACH E Learning program na odgovarajući žiro račun (dinarski ili devizni)
  4. Nakon toga dobićete e mail ili SMS poruku da je vaša uplata evidentirana.
 PRIJAVA: 
    IACH E-LEARNING PROGRAM

PRIJAVA IACH E Learnig data

 
 
PRIJAVA (application form)
DR MASTER SCHOOL
  01-04.11.2012 

PREDAVAČ  dr Jayesh Dhingreja 
(LECTURER:dr Jayesh Dhingreja)

PRIJAVA ŠKOLA dr F.Master 01-04.11.2012