Who We Are (Ko smo mi)

Društvo za proučavanje ,unapređenje i primenu holističkog pristupa zdravom životu

      "HOLISTIČKA UNIJA BEOGRAD"

je stručno,nevladino,nestranačko i neprofitno udruženje,

 osnovano 09.09.2010 u Beogradu  

              od strane homeopata različitih generacija i homeopatskih škola.


Cilj udruženja 

je stručna edukacija,promocija i podsticanje zdravog životnog stila

 davanje doprinosa unapređenju praktikovanja zdravog života, 

i podizanje kvaliteta zdravlja stanovništva

kroz shvatanje da je ljudsko zdravlje  i čovek jedinstvena celina

 

Our History (Naša istorija)

Od svog začetka udruženje je započelo organizovanje raznih  stručnih: 

seminara,kurseva,sastanaka i radionica i na taj način je edukovalo 

kako stanovništvo,tako i  stručna lica iz oblasti holističkih metoda.

                                                                                       Poseban naglasak rada je bio u okviru oblasti:

                                                                                                           AGROHOMEOPATIJE

                                                                                                     KLASIČNE HOMEOPATIJE

                                                                                                 KVANTNE TRANSFORMACIJE

Udruženje sarađivalo i razmenjivalo iskustva  vezano za delotvornost komplementarne primene  holističkih medoda i terapeuta kako u zemlji tako i u inostranstvu.Time se i danas bavi.

Our Current Work (Naš trenutni posao)

Stručne edukacije iz oblasti klasične homeopatije:

  • "Letnja škola dr Farokh Master-a,Indija "
  • "Škola Internacionalne Akademije Klasične Homeopatije -E learning program"  iz Grčke pod vođstvom profesora George Vithoulkas-a

 

  • Kursevi "HOMEOPATSKE PRVE POMOĆI" za stanovništvo
  • Saradnja sa stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave holističkim metodama.
 

Our Future (Naša budućnost)

Nastavak i proširenje svih oblasti na kojima smo do sada radili.
U planu nam je rad na uspostavljanju standarda u holističkoj edukaciji i praksi a takođe i rad u oblasti zaštite profesionalnog statusa i prava holističkih praktičara.