"Klassisk homeopati handlar om att lyssna till kroppen.
Och att lyssna noga, så att den får den homeopatiska behandling den behöver för att börja läka sig själv. För detta krävs en homeopat med gedigen utbildning och profesionellt bemötande."