Ontstaansgeschiedenis van het landschap van de Ronde Venen

Een docu rond augustus 2003 ten tijde dat de dijk in Wilnis is door gebroken.

Het vertelt de ontstaansgeschiedenis van het landschap van de Ronde Venen.

Van de laatste ijstijd tot 2003.