Oplysninger til køber


Der er pt. Ingen boliger til salg.

Interesseliste.

A/B Holme Bjerge Parken har oprettet en interesseliste for folk, der ønsker at købe en andel i foreningen. Det koster et gebyr på 100 kr.pr. år for at stå på listen.

Alle interesserede kan søge om optagelse på listen, men for at komme i betragtning til en bolig henvises til vedtægterne (§ 3 og 13)

Ønsker du/I at blive at blive optaget på interesselisten, så send en mail til formanden med med kontaktoplysninger. hvorefter du vil blive kontaktet med henblik på en samtale og rundvisning.

Boligafgift samt priser på andele.

Prisen på andelen afhænger af størrelsen, tilstanden og forbedringer, inventar. Værdien af boligandele godkendes på generalforsamlingen .

Den månedlige boligafgift er inklusiv YouSee grundpakke, men eksklusiv el, vand og varme.

Boligafgiften består af to dele:

1. Finanseringsdel beregnes pr. m2

2. Driftsdel beregnes pr. andel

Se mere under Økonomi


Energimærkning

Energimærkning af boligerne:

Udført den 26.2.2010 Energimærke C

For fælleshusene.

Udført den 02.03.2010 Energimærke D

energimærkningen er gyldig i 10 år.


Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger

Tillæg til overdragelsesaftale - fortrydelsesret

Lokalplan for Boligområde ved Holme Parkvej i Holme gældende fra 1999

Lokalplaner for hele Århusområdet

Ønsker du oplysninger du ikke kan finde på foreningens hjemmeside så kontakt formand.holmebjerge@gmail.com