Økonomi

Andelsboligforeningens finansiering består af de oprindelige indskud i form af andelsbeviser og keditforeningslån.

Kreditforeningslånene udgør pr. juli 2019:

Obligationslån uden afdrag 1,50% 16.105 mio. kr. uden afdrag indtil 2029

Kontantlån med afdrag 1.50% 11,992 mio. kr.

F10 Flexlån 0,633% 17.413 mio. kr. uden afdrag indtil 2029

Andelsværdien fastsættes hvert år af generalforsamlingen med baggrund  i det seneste årsregnskab inkl.. del af udlignings fonden              


Hus størrelse 2003 2008 2019
AX 115m2 419.861 kr. 1.234.774 kr.  1,240,393 kr.
A 105m2 383.551 kr. 1.127.402 kr. 1,131,495 kr.
D 101m2 368.551 kr. 1.084.453 kr. 1,087,927 kr.
E 98m2 357.795 kr. 1.052.242 kr.  1,055,252  kr.
C 83m2 303.305 kr. 891.185 kr.    891,889   kr.
 
Boligafgift:
Boligafgiften består af to dele: 
a) Finansieringsdel som beregnes ud fra boligarealet i forhold til det totale areal.
b) En driftsdel (fællesudgifter) som beregnes med lige store andele pr. bolig.
Boligafgiften fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.
                                                       
Hustype Boligafgift  pr. måned   Ændret 1. juli 2019
AX 5292 kr.
A 5041 kr.
D 4940 kr.
E4864 kr.
C 4487 kr.