Økonomi

Andelsboligforeningens finansiering består af de oprindelige indskud i form af andelsbeviser og keditforeningslån.

Kreditforeningslånene udgør pr. april 2021:

Obligationslån uden afdrag 1,00% 28.479 mio. kr. uden afdrag indtil 2051.

F10 Flexlån 0,6336% 17.413 mio. kr. uden afdrag indtil 2029.

Andelsværdien fastsættes hvert år af generalforsamlingen med baggrund  i det seneste årsregnskab inkl.. del af 

udlignings fonden.

 Boligafgift:

Boligafgiften består af to dele: 

a) Finansieringsdel som beregnes ud fra boligarealet i forhold til det totale areal.

b) En driftsdel (fællesudgifter) som beregnes med lige store andele pr. bolig.

Boligafgiften fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.