Special Program New Year - Chương Trình Đặc Biệt Tết
Special Revival & Outreach - Bồi Linh & Truyền Giảng Đặc Biệt
Sermon - Bài Giảng
Children Band - Ban Nhạc Nhi Đồng
Dance & Skit - Vũ & Kịch
Praise Songs - Nhạc Ngợi Khen

bulletÁnh Sáng Tình Yêu - Shine, Jesus Shine
bulletBàn Tay Mang Dấu Đinh - The Nail Scarred Hand
bulletBước Với Chúa Yêu Thương
bulletCầu Nguyện Tin Chúa - Accepting Christ
bulletChạm Lòng Con - Touch My Heart
bulletChèo Ra - Launch Out
bulletChim, Hoa, và Người
bulletChúa Cha Yêu Thương - God Our Loving Father
bulletChúa
bulletChúa Đang Gọi
bulletChúa Giê-xu Lâm Phàm 
bulletChúa Giê-xu Lâm Phàm - Nam Giới 
bulletChúa Là Tất Cả
bulletChúa Sống - He Lives
bulletChúc Tôn Ngài - He Is Exalted
bulletCó Chúa Đi Cùng - Having God Walking With
bulletCơn Mưa Phước Lành - Showers Of Blessings
bulletDâng Lời Cảm Tạ - Thanks to God
bulletDâng Lời Tán Dương - I Sing Praises
bulletDâng Lời Suy Tôn - We Bring The Sacrifices
bulletĐau Thương Tan Biến
bulletĐêm Thánh - O Holy Night 
bulletĐến Chúc Tôn Ngài - Come Bless The Lord
bulletGánh Lúa Về - Bringing the Harvest
bulletGiê-xu Cứu Tôi - Jesus Saves Me 
bulletGiờ Con Đến - Lord I Come Before Your Throne
bulletHãy Yên Hãy Lặng - Be Still My Soul 
bulletHãy Tỏ Ra Mau - Show It Now
bulletHô-sa-na - Hosanna
bulletHỡi Môn Đồ Trung Tín - O Come All Ye Faithful 
bulletHướng Lên Chúa - Unto Thee O Lord
bulletHuyết Chiên Con - Blood of the Lamb
bulletLàm Con Vua Thánh - I Belong To The Lord
bulletLắng Nghe Tiếng Chúa - Listen To His Voice
bulletLoan Tin Mừng - Pass It On
bulletLời Ngài - Thy Word
bulletLuyện Lòng Con - Change My Heart
bulletNếu Khi Nào - If When
bulletNgài Là Ai? - Who Is He?
bulletNgày Vui Vẻ - O Happy Day
bulletNgợi Khen Chúa Trên Cao - Lord I Lift Your Name
bulletNguyện Lối Đi - In His Time
bulletNhớ Về Gô-tha - Remembering Calvary
bulletƠn Phước Chúa Ban - God's Blessings
bulletPhước Cho Nhân Loại - Joy To The World 
bulletQuây Quần Bên Chúa - A Quiet Understanding
bulletTâm Hồn Bùng Cháy - It's Burning In My Soul
bulletThánh Chúa Thành Tín
bulletThánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay - Holy, Holy, Holy
bulletTheo Ý Cha - Have Thine Own Way Lord
bulletThi Thiên 86 - Psalms 86
bulletTiệc Thánh - Lord Supper
bulletTiếng Ca Trời Cao - All Heavens Declare
bulletTin Cậy Vâng Lời - Trust and Obey
bulletTình Chúa Bao La - God's Generous Love
bulletTiến Bước Với Chúa - Forward With The Lord
bulletTrên Đường Êmmau - The Road to Emmaus
bulletTrao Cho Chúa - Care Chorus
bulletTrong Tay Chúa
bulletVì Giê-xu Sống - Because He Lives
bulletVì Sao Tôi Ca Ngợi - Why Do I Sing About Jesus
bulletVì Tội Tôi - For All My Sin
bulletVinh Quang Rạng Ngời - Majesty
bulletViên Ngọc Đẹp
bulletXin Cha Thêm Dầu - Give Me Oil
bulletXin Dâng - Give Thanks
bulletXin Thánh Linh Đến - Holy Spirit, Please Come
bulletYêu Ai? - Who Do You Love?
bulletYêu Là Khi - Love Was When
bulletYêu Ta Chăng? - Do You Love Me?

Special Events - Chương Trình Đặc Biệt