FőoldalAz oldal alján lévő linkek segítségével megtekinthető a könyv tartalomjegyzéke, olvasható Csák Elemér ajánlása, valamint részletek a könyvből.

Megrendelhető 1690 Ft-ért (+postaköltség) az alábbi emailcímen: dfmediziner@gmail.com

Utánvétes kézbesítésnél a postaköltség 1000 Ft
Előre történő utalásnál 400 Ft

Könyvünk azokhoz szól, akik egy vagy több tanévet az Amerikai Egyesült Államok valamelyik középiskolájában eltöltenek, s tanulmányaik alatt családoknál laknak.

A könyv szerzője 16 évesen utazott az Államokba, és egy idahoi mormon családnál lakott egy évig. Amikor repülőgépre ült, az utazást szervező iroda képviselői által elmondottakon kívül semmilyen támponttal, tapasztalattal nem rendelkezett a kinti életről. Ezért hazatérve úgy gondolta, élményeit megosztja azokkal, akik hasonló útra vállalkoznak. Az a cél vezérelte, hogy segítse alkalmazkodásukat az amerikai élethez. A könyv napok alatt elfogyott, nem csak a terjesztőknél keresték a kiutazó diákok szülei, hanem a szerzőnél is. A kötet visszaigazolta a várakozásokat, sokan köszönték meg, hogy megkönnyítette az USA-ban tanuló fiatalok beilleszkedését, és alkalmazkodásukat. A nagy érdeklődés miatt pár hónap után újra kellett nyomni a könyvet. S bár a második kiadás megjelenése óta hosszú idő telt el, aktualitásából semmit nem veszített, mert a szerző időt állóan, gyakorlati példák alapján írja le idahoi életét.

A könyv lapjain keresztül bepillantást nyerünk a kiutazás előkészületeibe egy olyan gyerek leírásában, aki egyetlen napot nem töltött távol a szülői háztól. Látjuk a szülők és nagyszülők tétovázását, hogy jól döntöttek-e, amikor a világ túlsó végére küldik a fiút, s érzékeljük a kistestvértől való elszakadás miatti vívódást is.

Képet kapunk az utazás viszontagságairól, majd a fogadó családdal való találkozás különös élményéről. A szerző a továbbiakban beavat bennünket az amerikai élet mindennapjaiba, az iskolai képzés rendjébe, a kinti tanulmányokba, a sportéletbe, az intézményi összejövetelek hangulatába, szokásokba és illembe. Mintát ad arra is, hogyan fogadtatta el magát egy Magyarországon kevéssé ismert vallási közösségben, a mormon között.

A könyvet olvasva megrázó képet kapunk arról is, hogyan élte meg a szerző egy családtag halálát, több ezer kilométerre az otthontól. Végezetül megtudjuk, mit jelent magyarnak lenni egy olyan országban, ahol sokan egybemossák Kelet–Európa államait, és hogy mit ér – mellesleg nagyon sokat – a magyar iskolarendszer, és az itt szerzett ismeret.

Mintegy a könyv lezárásaként az utolsó oldalakon megható pillanatok, a hazaérkezés, a családdal és a szeretett testvérrel való találkozás élményének tanúi lehetünk.

Akik hátizsákjukban vagy bőröndjükben a könyvvel keltek útra, azok szerint jó szolgálatot tett nekik Árpási Zoltán János Hogyan bírjuk ki Amerikát című munkája.

Olvassanak bele, ismerjék meg a könyv szellemét, a szerző felfogását!