Doelstelling

Doelstelling:

"De Hofparkers" is een zelfhulpgroep voor Parkinsonpatiënten en als zodanig een onderdeel van 
de "Vlaamse Parkinson Liga" en heeft als doel:
  • Het bevorderen van contacten tussen Parkinson patiënten.
  • Het geven van adviezen.
  • Organiseren van thema's.
  • Meer bekendheid geven omtrent de specifieke problematiek van de ziekte van Parkinson. 
Subpagina''s (1): Affiche Hofparkers
Comments