Nyheder

Is-hakker fest 2015

Så nærmer dagen sig fredag den 20/2 2015, hvor vi holder vores is- hakker fest.  Det bliver ikke på Bies bryg hus, som vi først havde havde besluttet, men på              Hobro Theater restaurant  kl. 18,00 .
Her kan der bestilles a la carte retter efter eget ønske eller en fredags menu til 149 kr. -  men i kan evt. selv gå ind på deres hjemmeside og se hvilke muligheder der er.
Tilmelding senest lørdag den 14/2  til Kim  20604264 pga. borddækning. 
Vi håber  at mange deltager, da vi plejer at have en hyggelig aften.

Med ønske om en mild vinter og en dejlig sommer

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen
ved Formand
Kim Jæger

Nyhedsbrev 2014 – 2015.
Sidste år indledte vi nyhedsbrevet med at konstatere, at 2013 vejrmæssigt havde være en fantastisk sæson, og vi var mange der var enige om, at bedre sejlervejr fik vi nok ikke. Sejlervejret i 2014 har gjort denne antagelse til skamme og har sat nye rekorder med varmegrader og god vind, til de af os, som holder af at lade os fremdrive ved sejl og naturens kraft. Nogle af os har sejlet mange sømil i løbet af sæsonen, og andre har nydt livet i fulde drag i vores lille smørhul og Danmarks smukkeste fjord.
Høllet i vinterdragt d. 29. december 2014.

Der tales og skrives ofte om manglende engagement og fremmøde til diverse foreningers arrangementer, og at det foreningsliv, som er et særkende for Danmark, risikerer at hensygne. I bestyrelsen glæder vi os derfor over Jeres talstærke fremmøde til både hyggestunder, generalforsamling og arbejdsdage i vort bådelaug. Det er et privilegium at arbejde for en forening med så engagerede medlemmer, og ingen – hverken medlemmer eller bestyrelse – må betragte dette som en selvfølge. Vi håber derfor også, at vi må opleve den samme gode opbakning i 2015.
Mange lystbådehavne oplever at stå med et stigende antal tomme bådpladser, men vi kan igen glæde os over ”fuldt hus” i havnen og tilgang på ventelisten; - der er nu er syv på venteliste til stor plads og fem til lille plads.
Generalforsamlingen 2014 blev - som sædvanlig - afholdt i god ro og orden, og der var bred enighed om følgende væsentlige beslutninger:
  • Gebyr for ikke at deltage i arbejdsdage hæves fra 300 kr. til 500 kr.,
  • èngangs betaling af indskud på 2.000 kr. til financering af ny bro,
  • pladslejen hæves med 200 kr.,
  • nye ordensregler vedrørende tilslutning til havnens EL-anlæg og
  • vedtægtsændring vedr. indkaldelse til generalforsamling via E-mail og SMS.


Bestyrelsen afholdt årets sidste møde d. 27. november, og vi har fastsat følgende datoer for de faste arrangementer næste år:
  • 20.02.2015: Ishakkerfest på Bies Bryghus i Hobro. Evt. med foredrag om ølbrygning. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, pris m.v.)
  • 13.03.2015: Ordinær generalforsamling i Valsgård Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil Eva & Hans Rüsz fortælle og vise billeder fra deres tur syd om Sverige, op gennem Østersøen og gennem de svenske kanaler. (Se aktivitetskalenderen vedr. tidspunkt, traktement m.v.)
  • 28.03.2015: Arbejdslørdag i Høllet. (Se aktivitetskalenderen vedr. tidspunkt, traktement m.v.).

Vi vil forsøge at få administratorrettigheder til hjemmesiden for at fremme informationsniveauet. Foreløbig er der tilføjet en aktivitetskalender, som forhåbentlig kommer til at virke fra nytår. Herudover vil vi opfordre medlemmerne til at bruge Høllets Face-Book side til gensidig information og gerne nogle gode turberetninger med fotos.

Kim har ”snuset lidt rundt” i lokalområdet, og vi har nu fundet det nødvendige antal pæle til den nye bro. Kvaliteten er i top, og prisen er absolut rimelig. Vi forventer at kunne save dem op og transportere dem til Høllet efter nytår. Tilbage står så det omfattende arbejde med at slå pælene i og tømrerarbejdet med de nye brofag. Tiden vil vise om vi når det inden søsætning 2015.

I skrivende stund sidder den nye sekretær mæt og veltilpas efter julens gode mad og tænker på, at der kun er ca. tre måneder til forårsklargøring og søsætning til den nye sæson. I ventetiden kan vi så filosofere lidt over, hvorfor vi bruger så mange kræfter og surt tjente penge på at sejle det meste af vores fritid.


Solnedgang ved Als Odde, juli 2014 – Kattegat venter i morgen tidlig J


Egentlig ligger det nok i generne og folkesjælen hos alle skandinaver, og det skyldes vel den kulturarv vi har fået i vuggegave. Udover polyneserne er vi det folkeslag i verden, som har længst erfaring i at bygge skibe, sejle i dem og navigere på åbent hav. I et ø-rige er det at kunne sejle en nødvendighed for at holde forbindelse mellem naboer. Skibsbyggeri og skibsfart har i slutningen af vikingetiden været hele grundlaget for en egentlig statsdannelse i Danmark, hvor kongerne ikke har kunnet holde sammen på riget uden velbyggede og hurtige skibe.

Det faktum, at skandinaviske vikinger sejlede ud og opdagede Amerika 500 år før Columbus i de mest sødygtige og hurtige skibe, som verden havde set på den tid, taler sit eget sprog om vore stolte søfartstraditioner. Evnen til at bygge gode skibe, navigere og sejle dem var hele forudsætningen for vikingernes succes med at underlægge sig store områder i Nordeuropa. Dermed var grundlaget lagt for at Danmark i flere hundrede år var en stormagt, indtil tabet af flåden til englænderne i oktober 1807.

En stormagt er vi ikke længere, men vi har stadig mulighed for frit at færdes i de danske farvande, som hører til blandt de mest attraktive i verden. Vi har en enorm kyststrækning i forhold til landets størrelse og en mangfoldighed af større og mindre øer. Samtidig er vore farvande stadig rene sammenlignet med andre europæiske og mere fjerntliggende farvande, så de inviterer bare til at blive brugt.

Nå-, nu kan man jo også filosofere for meget, så vi vil slutte dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer og Jeres familier et rigtig godt nytår og en god sejlersæson i 2015.Nytårsbrev 2013 -20142013 har været en fantastisk sæson. Vejret har været med os i de måneder hvor man normalt sejler tursejlads, og mange har da også været afsted. Kim og Joan kom langt, andre knap så langt og nogen blev inde i fjorden. Men det er ikke afstanden, den tilbagelagte strækning i mil eller farten der tæller- det eneste der er vigtigt er at man hygger sig og nyder det. I det hele taget skal vi passe på ikke at springe med på den vogn, hvor det drejer sig om at nå i havn inden middagstid for ellers er pladserne optaget. Det har været tendensen de senere år, og det medfører jo kun at alle står op meget tidligt for at haste afsted og nå i havn inden de andre. Selv i en meget fyldt havn lykkes det jo stort set altid at få en fortøjning i land.

Aktiviteterne i Høllet har som vanlig været præget af at der har været stort fremmøde når der skulle arbejdes. Det er en fantastisk fornøjelse at se hvordan 20 -25 medlemmer møder op, og bare går i gang uden nogen parlamentering om hvem der skal lave det ene eller det andet. Det er høj moral og en fornøjelse at deltage i, og jeg ved at mange foreninger  er misundelige.

Hygge og gril har der også været tid til, og det skal der også være, og en god anledning til at tage en forsmag på 2014 – sæsonens hygge kunne være at mødes til 21/2-2014 Ishakkerfest på FU-Lin  pris 148kr for buffet plus drikkevarer, tilmelding senest den 17/2 til Kim på mail eller tlf. 20604264.

20/3-2014 Fordrag og billeder om sejltur i Caribien V/ Bue Bak i Valsgård forsamlingshus for Høllets medlemmer kl 18 tilmelding til Kim senest den 17/3.

29/3- 2014 Arbejdslørdag i Høllet kl 9 med rundstykker og kaffe

10/5-2014 Generalforsamling i Høllets bådlaug kl 14.

Hermed ønsker bestyrelsen alle medlemmer et godt nytår.
 

Den blå torpedo eller at glemme at tage misteltenen i ed.

Glæden ved at færdes til søs er svær at formidle til andre der ikke har den samme glæde – at sidde på rormandsbænken med en let hånd på rorpinden og den anden på storskødet og mærke hvordan sejlet begynder at trække – påvirket af en let forårsbrise – fornemmelsen af en stille klukkende fart der opbygges og bringer én frem mod ukendte mål eller måske bare til Høllet eller Hobro. Nogen kan altså ikke begribe at det skulle være noget særligt – og atter andre ser det ligefrem som foruroligende kedeligt eller skræmmende farligt.

Min kone Ann høre nok til de sidste – i hvert fald hvad fornemmelse af farlighed angår – ikke at hun er vandskræk eller en dårlig svømmer – hun er faktisk familiens bedste – men en ikke rationel, noget uhåndterlig frygt for det store vand og for at turen ikke forløber som planlagt – at noget går i stykker – at noget går i bekneb – og det må fixes – det hele skal helst gå helt glat som hvis man bare skulle trykke på en knap. Faktisk kan hun finde på at ytre ønske om at vi ringer efter flyvevåbnets helikopter blot vi får motorstop- desuagtet at det er en sejlbåd vi har. Og hvad skal man så gøre ved det? Jeg troede  jeg vidste det – men døm selv.

Jeg har forsøgt at sætte mig i hendes sted og prøve at mærke efter – det går ikke – jeg kan ikke mærke at det er så frygtindgydende. Kunne det være aldersforskellen – nej – igen forsøger jeg at sætte mig i hendes sted – Jeg har jo også været ung engang, endda væsentlig yngre end de fleste – i min alder. Det gav heller ikke nogen forklaring. Til sidst blev jeg af den anskuelse, at hvis vi i fremtiden helt undgik de små uheld, så ville frygten forsvinde.

Alle disse spekulationer førte til at jeg begyndte at gennemgå båden fra A til Z. Forny alt hvad der var slidt – skiftede det frønnede teak ud i cockpittet, og da foråret kom fremstod båden som - ikke ny , men velholdt. Motoren smurt, filtre skiftet og nye vanter og stag – så jeg følte mig ret sikker på at intet forudset kunne ramme os.

Tidspunktet for sommersejladsen indtraf. Vejret var ikke det bedste, men vi undgik at sejle i dårligt vejr. Faktisk havde vi en lille uge med noget nær ideelt sejlvejr, og fortrøstningsfuldt sejlede vi op langs Jyllands østkyst og nåede Hou i bagende sol – blå himmel og kun en let brise. Der var god plads i havnen da vi ankom og vi fik os placeret godt mellem pæle. Humøret var højt – al frygt forsvundet – strandbadning med ungerne og indkøb i Brugsen til en lille festmiddag, som skulle tilberedes om bord.

Det blev aften – himlen stadig blå – den smule vind der havde været havde lagt sig og luften var lun og blød – kort sagt den perfekte sommeraften. En flaske rødvin blev trukket op – bare sådan en vi kunne side og øve os på medens vi skrabede kartofler og Coppgrillen varmede op. Nu er det så man må forestille sig den komplette idyl. Den varme luft – småmumlen fra havnens øvrige både, og vi så langt med middagsforberedelserne at kartoflerne bare skulle en tur ned i kabyssen og koges og bøfferne steges på grillen på agterdækket. Ann forsvinder ned om læ med kartoflerne, og jeg opfatter til min undren  et par mishagsytringer der nede fra. Gasblusset vil ikke tænde! En bange  anelse begynder at tage form – gasflasken tom?

Som sagt havde det jo været dårligt vejr de første dage, og vi havde flottet os og spist ude og ikke brugt gas. Faktisk indså jeg nu, at jeg som havde forberedt alt – skiftet rig, skiftet teak, skiftet filtre

skiftet tovværk havde glemt at tage tjek på om der var gas på flasken.

Hurtigt dukker jeg ned i en af lugerne nede agter og må konstatere at der bare ikke er åbnet for gasflasken. Imidlertid kan jeg ikke rigtigt få tag på håndtaget på reduktionsventilen, så jeg tager hele flasken med ventil op på agterdækket. Så kan jeg få ved, men den er godt tæret så den lader sig ikke sådan dreje, men ved at opbyde alle mine kræfter får jeg brækket hele ventilhuset af og akkompagneret af en kakofonisk boblen og hvæsen ser jeg mit agterdæk forvandlet til en dybfrossen skøjtebane på et splitsekund. Skrækslagen griber jeg den tændte gril der står på det selvsamme dybfrosne deminuitive agterdæk – får den i hast transporteret i land.  Herefter børnene Klara og Katrine, som befandt sig under dæk, hevet op igennem skylightet og Ann – ja hun fulgte med i land helt af sig selv. De kunne nu stå der og betragte det mærkelige skue – med den hvæsende gasflaske og en desperat skipper der ihærdigt forsøger at få skåret slangen af så flasken kan håndteres. Det lykkedes, og jeg fik bundet en strik i og fik den smidt i havnen. Jeg syntes det tog evigheder, men hele scenariet udspillede sig over bare et par minutter - hvor jeg samtidig fik orienteret nabobesætningerne og fik dem til at slukke smøgerne.

Nu vil man jo helst at den slags begivenheder foregår i ubemærkethed. Men da gasflasken kom i vandet, i sit nok lidt for løse tøjer, begyndte den at tordne rundt bag - og nogen gange under hækken, som en arrig blå torpedo angreb den os, mens en forfærdelig stank af flaskegas bredte sig over den stille og undrende havn. Efter ca.10 min gik –om jeg så må sige -  gassen af den blå torpedo. Og der blev helt stille – ingen sagde noget – ingen klappede – og jeg forsøgte at anlægge en attitude som det hele bare var en ganske normal måde at koge kartofler på. Anns eneste kommentar kom først efter vi havde spist – den var  tør og resigneret: ”Ja ja – man kan jo ikke sige du er kedelig at være sammen med – Der sker altid noget”!

 

2013-01-14
Godt nytår

2012-03-18
Så kærer venner, nu er det lige før vi nærmer os den tid hvor vi skal have båden i vandet igen. Før det sker skal vi jo have vores årlige arbejdeslørdag. Det sker den 24/3 2012 kl 9,00. Så hermed opfordres  alle til at komme og være med til en hyggelig dag, hvilket det jo plejer at være.
I må meget gerne tage en rive og en skovl med samt jeres gode humør. Så prøver vi, om vi kan klarer alt det andet.
I år er der  nogle pæle vi skal have banket på plads, P-pladsen skal rives og grus på, derudover håber vi på at kunne lave lidt redskabsrum, rengøring, ny flagstang, rep.broen osv.... så kom alle !!
 
2012-01-14: NYTÅRSBREV: 

Vi har passeret solhverv – det er mørkt derude – men dagens længde  er dog tiltaget med 20 minutter - så det går da til den rigtige side.

Det forløbne år  har vejrmæssigt ikke været det store hit, men til gengæld har vores klubhus med de nyindkøbte presenninger fået lov til at vise sin fortræffelighed. Mange gæster har søgt ly og varme  og i den forbindelse udtrykt deres begejstring for vores fine lille havn, der stadig udmærker sig  ved sin autencitet  - behageligt friholdt for de moderne marinaers skæmmende pølsevogne og reklameflag. Mange små havne har mistet deres charme i samme øjeblik grillbaren blev introduceret., men den  risiko er der heldigvis ikke i Høllet.

 

Arbejdslørdagene har igen i år været præget af stort fremmøde og engagement. Opgaverne med optagning og senere udlægning af bobleanlæg er blevet udført perfekt og demonstrerede  et forbilledligt samarbejde medlemmerne imellem. Græsset er blevet klippet – toiletterne holdt rene, borde og bænke vasket af – og mange tak for det!

 

Et helt fantastisk tiltag  har det været at få ”forlænget verden med brædder”. Helt derude ved enden af broen – ved ”stakaterne”- er der nu ,takket være et par entusiastiske folk, et par medlemmer  og nogle gæster der har fået forberedt deres pladser  til rollator. Som repræsentant for ældrebyrden i Høllet er jeg (Poul) dem stor tak skyldig .

 

I den kommende sæson planlægges der Ishakkerfest d.25./2 og arbejdslørdag d 24./3.

Generalforsamlingen er planlagt til d 12./5.

 

Med ønsket om et godt nytår fra hele bestyrelsen


 
2011-09-26: Så kom vores nye hjemmeside på benene og vi glæder os til at kunne lave hurtigere opdateringer.

2011-06-29: Vi arbejder på hjemmesiden 
2011-06-17: Der afholdes Nordisk Sejlads den 2-3-4 juli på Hobro Havn. Foreløbig er der tilmeldt 27 træ sejlskibe. De kommer fra Varberg hvor sejladsen starter den 29-30 juni 2011. I har jo nok også set det store program der er sat sammen for at festliggøre dagene i Hobro. For at dette kan lade sig gøre, får vi brug for alle de hjælpere vi kan samle, og det er her vi ”Høllets bådlaug” kommer ind i billedet. Alle sejlklubberne er blevet spurt om de ville/kunne deltage med en masse medhjælpere. Til gengæld vil klubberne blive belønnet med det eventuelle overskud fra arrangementet, delt ud efter hvor mange medhjælpere der stilles med. Så lad mig hører fra jer om i vil / kan hjælpe denne Weekend. Både store og små bidrag modtages med kyshånd. Skulle i have brug for flere oplysninger, så bare ring eller skrive til mig, og jeg skal prøve at hjælpe jer. MVH Kim Jæger Tlf. 20 60 42 64 

2011-05-17: Flittige medlemmer er ved at gøre broen meget bedre, så den er klar til at modtage alle gæsterne til sommer. Der er monteret nye stolper og nye brædder på ydresiden. /Webmaster