Ôn tập chương II

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Bản đồ tư duy chương II

Bản đồ tư duy chương II


Câu hỏi

Câu hỏi 1

Câu 1


Câu 2

Câu 2


Câu 3

Câu 3


Bài tập 

Bài tập 42 sgk

Bài tập 42 sgk


Bài tập 43 sgk

Bài tập 43 sgk