Bài 03 : Diện tích tam giác

Bài giảng liên tục được cập nhật ( học phí có thể đóng góp bằng thẻ cào điện thoại )

Đăng kí học miễn phí

Bài 3 : Diện tích tam giác

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ


Định lí

Định lí


Chứng minh

Chứng minh


Áp dụng

Áp dụng


Bài tập 1

Bài tập 1


Bài tập 3

Bài tập 3


Bài tập 16

Bài tập 17

Bài tập 18 sgk

Cách 1


Bài tập 18


Cách 2

Bài tập 18


Bài tập 26

Bài tập 27